Asfaltiranje prilaza i udarnih rupa kod zgrade SP – 70