Asfaltiranje prilaza i udarnih rupa kod zgrade SP-70