Adaptacija i renoviranje svlačionica u Sportskoj dvorani u Gacku