Улажите у Гацко

Регулациони план "РиТЕ" Гацко

Регулациони план “РиТЕ” Гацко

ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА Одлуком о приступању изради Регулационог плана „Рудник ...
Регулациони план "Канал"

Регулациони план “Канал”

План просторне организације је приказан на графичком прилогу бр.5 и дефинише основну концепцију лоцирања планираних садржаја ...
Регулациони план "Бурак 2"

Регулациони план “Бурак 2”

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ На основу Одлуке о изради Регулационог плана, коју је Скупштина општине Гацко донијела ...
Регулациони план "Барица"

Регулациони план “Барица”

Простор који је обухваћен Регулационим планом "Барица" налази се у источном дијелу урбаног подручја града. Укупна ...
Регулациони план "Бурак -Воћњак"

Регулациони план “Бурак -Воћњак”

Регулациуони план "Бурака-Воћњак" обухвата простор површине 18,82 ха. Омеђен је на сјеверу реконструисаном саобраћајницом. У оквиру ...
Регулациони план Клиње

Регулациони план Клиње

Општина Гацко је донијела документ просторног уређења, који носи назив Регулациони план Клиње, у укупном обухвату ...