Регулациони план Клиње

Општина Гацко је донијела документ просторног уређења, који носи назив Регулациони план Клиње, у укупном обухвату од 115, 26 хектара.

Језеро Клиње у односу на језгро града, налази се на сјеверо-источној страини, изван урбаног подручја града, уз магистрални пут М 20 Гацко-Фоча.

Овим планом обезбијеђене су површине планиране за изградњу и уређење по зонама:

-зона за изградњу објеката у етно духу;

-зона за јахање са мањежом;

-зона парк шума;

-зона приступа и паркинга;

-зона заштитног појаса и друге зелене површине;

-зона за изградњу спортско-рекреативних садржаја;

-зона за изградњу хелиодрома;

-зона заштите објекта хидротехничке инфраструктуре;

-зона заштитног зеленила са спортско рекреативним садржајима;

-зона за изградњу хотелских објеката и објеката за спорт и рекреацију;

-зона за изградњу угоститељских објеката;

-зона за спортски риболов;

-зона уређења плаже/обале;

-зона за изградњу VIP хотела;

-зона реконструкције, доградње и надоградње постојећег хотела;

-Зона приступа VIP хотелу.

Као потенцијал овог локалитета, уочава се развој туризма и рекреације, као и садржај зона планиран у том правцу, па се јављају садржаји: рекреација у више видова, угоститељство и смјештајни капацитети.

Опширније и детаљније у прилогу :

План просторне огранизације – преглед.

План просторне огранизације – download.

Подијелите вијест