Регулациони план “Бурак -Воћњак”

Регулациуони план “Бурака-Воћњак” обухвата простор површине 18,82 ха.

Омеђен је на сјеверу реконструисаном саобраћајницом.

У оквиру урбанистичког плана, регулациони план заузима његов југозападни дио, односно, локалитете под именом Бурак и Лазарићи.

Југоистични дио обухвата, локалитет звани Селишта, запосједнут је објектом хотела, а сјеверно од хотела је стамбено насеље мјешовитог типа, заступљено  објектима колективног, односно, вишепородичног становања и објектима индивидуалног становања.

Од постојећих стамбених објеката, 38 објеката са 60 станова, приземне спратности је изграђено је у смислу збрињавања избјеглог и расељеног становништва а на иницијативу Дирекције за обнову и изградњу Републике Српске. Ови објекти су и програмски задатак.

На сјеверу обухвата  налази се и пункт зимске службе као затечена структура у простору.

У прилогу погледајте детаље Регулационог плана “Бурак-Воћњак”.

Подијелите вијест