Opšta zemljoradnička zadruga

NAZIV: “Opšta zemljoradnička zadruga” Gacko
ADRESA: Nemanjina 5
TEL/FAKS: 059/472-331, 065/361-491

Javljanjem potrebe za udruživanjem poljoprivrednih proizvođača u cilju njihove bolje informisanosti i pomoći u Gacku je 2. marta 2006. godine osnovana zemljoradnička zadruga.
Zadruga svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja poljoprivrednih proizvođača i radi kao njihov servis na cijelom  području opštine Gacko i rješava problem otkupa mlijeka od poljoprivrednih proizvođača.
Najveći dio aktivnosti u Zadruzi su poslovi oko ostvarivanja prava  poljoprivrednim proizvođačima na novčane podsticaje u poljoprivredi od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Zadruga ima dobru saradnju sa Agencijom za uzgoj i selekciju u stočarstvu iz Banjaluke i zajednički radi na ispitivanju proizvodnih karakteristika autohtone vrste Gatačkog govečeta i njenom dovođenju do rase.
Najznačajnija aktivnost u 2009.  godini je izrada projekta za osnivanje reprocentra  za sivo Gatačko goveče i očuvanje genofonda sivog Gatačkog govečeta  u Gacku. Projekat je kandidovan preko Zadružnog saveza  RS u Savjetu ministara inostranih poslova  BiH.

Osnovi cilj projekta:
1.  Formiranje reprocentra za proizvodnju priplodnog podmlatka sivog Gatačkog govečeta.
2. Zadovoljenje potreba za steonim junicama dobrih reproduktivnih, proizvodnih i zdravstvenih predispozicija u svrhu unapređenja stočarstva na području RS i BiH.
3. Očuvanje genofonda rase u svrhu sprečavanja daljeg nekontrolisanog ukrštanja sa drugim rasama.

Zadruga  organizuje  više treninga iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa Agencijom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, odjeljenje Trebinje.
OZZ Gacko ima blisku saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom iz Banjaluke i Agencijom za uzgoj i selekciju u stočarstvu Banja Luka.
Sa Agencijom sarađuje u vezi aktivnosti koje se sprovode na očuvanju genoma sivog Gatačkog govečeta.
Zadruga je učestvuje u aktivnostima oko organizovanja  Regionalnog sajma stoke u Gacku.
Zadruga je organizovala odlazak zadrugara na 11. Poljoprivredni sajam u Banjaluci, gdje su njeni zadrugari  izložili reprezentativna grla priplodnih junica u tipu Gatačkog govečeta i kolekciju ovaca pramenki.  Izložena grla i kolekcija ovaca dobili su prve nagrade u svojim kategorijama.

Zadruga  ima 78 zadrugara i servis je poljoprivrenih proizvođača sa područja cijele opštine. Sve poslove u zadruzi obavljaju dva zaposlena lica, diplomirani ing. poljoprivrede.
U pripremi su projekti vezani za oblast ovčarstva (zaštita pramenke i tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mlijeka) i saradnja sa nevladinim organizacijama UCODEP (Italija) za zaštitu tradicionalnih proizvoda (sir iz mijeha) i BVCF – Campanet (Španija), za organsko stočarstvo.