JU KSC Gacko

NAZIV: Javna ustanova „Kulturno sportski centar“ Gacko
ADRESA: Solunskih dobrovoljaca br. 2.
TEL: 059/ 472-280 i 472-729

e-mail:kscgacko@teol.net

Javna ustanova „Kulturno sportski centar“ osnovana je 2000. godine.
U okviru centra nalazi se:

–    Dom kulture sa salom za filmske projekcije, dvije svlačionice i tri kancelarije,
–    Sportska dvorana sa dvije svlačionice i jednom kancelarijom,
–    Otvoreni sportski tereni za tenis, mali fudbal, košarku i odbojku,
–    Teretana.

Osnovne djelatnosti:
–    Gazdovanje objektima i sportskim terenima,
–    Filmske projekcije.
–    Umjetničko i književno stvaralaštvo,
–    Scenska umjetnost,
–    Sportske aktivnosti u objektima i na sportskim terenima,
–    Rekreativne aktivnosti sportskih klubova i pojedinaca,
–    Ostale zabavne aktivnosti.