Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење из Одјељења за општу управу Општине Гацко

Влада Републике Српске, донијела је на 107. Сједници одржаној 04.02.2021. године Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.

Исплата мјесечног новчаног примања у 2021. години у складу са овом одлуком, вршиће се борцима који су то примање остварили у 2018, 2019. и 2020. као и борцима који у 2021. години испуне услове предвиђене наведеном Одлуком.

Мјесечно новчано примање могу остварити борци којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца, а који испуњавају следеће услове:

  • ако у моменту подношења захтјева имају навршених 65 година живота,
  • ако имају уплаћен стаж осигурања који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 и више година,
  • ако не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући примања која се остварују по прописима из области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и социјалне заштите.

Захтјев за мјесечно новчано примање подноси се у канцеларији за борачко -инвалидску заштиту, број 3. у згради Општине Гацко.

Подијелите вијест