Шумско газдинство “Гацко” Гацко

НАЗИВ: Шумско газдинство „Гацко“ Гацко
АДРЕСА: Немањина бр. 4
ТЕЛ: 059/ 470-060Шумско газдинство „Гацко“ управља и газдује са шумама и шумским земљиштем на гатачком шумско-привредном подручју са сједиштем у Гацку.До 1993. год.  пословало је у саставу Шумског газдинства „Ботин“ Невесиње са статусом Шумске управе и интерним обрачуном.

Шумски фонд са којим управља и газдује ово шумско газдинство се састоји од: површина шума и шумског земљишта од 49.682 ha у којем високе шуме са природном обновом учествују са 15%, високе деградиране шуме 1%, шумске културе 1%, изданачке шуме 16%, површине подесне за пошумљавање 58%, површине неподесне за пошумљавање 7% и узурпације 1%. На подручју Херцеговине формирано је подручје крша, у чији састав улазе општине Требиње, Билећа, Љубиње и дијелови општине Гацко (око 32.000 ha), Невесиње и Берковићи.

Финансирање  радова на кршу врши се из буџета Републике Српске и из средстава проширене репродукције шума. У залихи свеокупне дрвне масе од 2.758.000 м³ четинари учествују са 17% и лишћари са 83%. Годишњи запремински прираст свеукупне дрвне масе је 60.000 м³. У последњих 7 година просјечно је годишње посјечено 5.400 м³ свеукупне дрвне масе, која износи 6% етата и 8% прираста. Неуобичајена разлика између прираста етата извршених сјеча је последица сиромашног шумског фонда на великој површини.

У последњих 8 година од шумско-узгојних радова вршено је пошумљавање на површини од 90,5 ha.
Шумско газдинство се до сада није значајније бавило активностима везаним за споредне шумске производе. Ловне површине шумскопривредног подручја Шумско газдинство је уступило на кориштење локалном ловном друштву. Стручне услуге у газдовању приватним шумамана површини од 2.943 hа са дрвном залихом 363.202 м³, врши шумско газдинство.
Шумско газдинство своје пословање обавља са 16 радника у сталном радном односу.

Подијелите вијест