Скупштина општине Гацко: Усвојен извјештај о раду Анкетног одбора

На Трећем редовном засједању Скупштине општине Гацко презентован је извјештај о раду Анкетног одбора.

Анкетни одбор одржао је пет радних састанака, са задатком да утврди степен реализације започетих инвестиција и набавки у општини Гацко. У питању су реконструкција зграде старе општине, изградња спортске дворане, доградња водоводног система, као и изградња дома за збрињавање старих лица.

Зграда старе општине – До сада је утрошено око 380.000,00 КМ, а неки од започетих уговора су раскинути у фази реализације. За стављање објекта у функцију, потребни су обимни грађевински радови и значајна финансијска средства, као и ревизија пројекта на основу којих су досадашњи радови извођени, а нису никада окончани.

Изградња спортске дворане – До сада је утрошено цца 1.100.000,00 КМ, а за реализацију уговорених и започетих радова потребно је још издвојити око 2.500.000,00 КМ. Након реализације уговора биће реализован само дио пројекта дворане јер уговором није обухваћено унутрашње уређење и опремање дворане као ни уређење околине, те околне инфраструктуре, што у грубој процјени може да износи још додатних пар милиона марака. Без наведеног, спортска дворана не може бити стављена у функцију.

Доградња водоводног система општине Гацко (Придворица – Гацко)- До сада је утрошено око 2.200.000,00 КМ. Потребна су додатна финансијска средства за реализацију започетих радова и износе око 3.300.000,00 КМ. Рок за реализацију предметних радова је истекао још прошле године, и то након пар анекса којима је рок продужен. Пројектовани капацитет од 30 l/s је упитан, а упитан је стварни капацитет започетог пројекта и није извјесно да ће овај пројекат уопште ријешити недостатак воде.

Изградња дома за збрињавање старих лица – До сада је утрошено 210.000,00 КМ , а према нотарском уговору за куповину некретнине потребно је још 470.000,00 КМ. За стављање  објекта у функцију у складу са Законом потребно је додатно опремање и уређење објекта (цца више стотина хиљада КМ). Студија оправданости није урађена од стране стручних лица па је оправданост куповине овог објекта упитна са аспекта економске одрживости. Такође, објекат не испуњава опште и посебне услове без додатних улагања.

Извјештај Анкетног одбора Гацко усвојен је са 10 гласова „за“ и 6 „уздржаних“.

Подијелите вијест