Републички штаб за ванредне ситуације: Мјере продужене до 28. септембра

​Републички штаб за ванредне ситуације разматрао je на 55. сједници, одржаној у Бањалуци, епидемиолошку ситуацију у Републици Српској.

Републички штаб је донио Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у Републици Српској, којим је продужио све превентивне мјере за још 14 дана, односно до 28. септембра, с циљем спречавања ширења вируса корона.

Раније донесене превентивне мјере, којима се забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, те радно вријеме угоститељских објеката за исхрану и пиће од 06.00 до 24.00 часа, такође се продужава данашњим Закључком за још 14 дана. 

Пружање угоститељских услуга исхране и пића у дозвољеном временском периоду од 06.00 до 24.00 часа, односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

До 28. септембра, дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Привредни субјекти којима је дозвољен рад, дужни су да га организују уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења COVID 19 болести на радном мјесту. Такође, сви привредни субјекти могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске”.

Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

  1. На улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору;
  2. Одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене;
  3. Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштити запосленом и кориснику.

Инспекцијски надзор, над свим превентивним мјерама, спроводи Републичка управа за инспекцијске послове путем својих надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе, као и Комунална полиција.

Све јединице локалне самоуправе су дужне да своје акте усагласе са данашњим закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу рестриктивније мјере у односу на мјере које су утврђене овим закључком.

Такође, све мјере у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској, као и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID 19) у Републици Српској, примјењују се и након ступања на снагу овог закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, односно продужетка досадашњих превентивних мјера за 14 дана, с циљем спречавања ширења вируса корона.