Повећана основица за обрачун примања корисника борачко-инвалидске заштите

Влада Републике Српске на 107. сједници, донијела је Одлуке утврђивању основица за обрачун примања корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, предвођене Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске као и Законом о заштити цивилних жртава рата.

Основица за обрачун војних инвалиднина утврђује се у износу од 610,75 КМ, док основица за обрачун инвалиднина цивилних жртава рата износи 458,01 КМ.

Влада је донијела и Одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2021. годину, која је остала непромијењена у износу 1,68 КМ.

Према Одлуци Владе, основица за обрачун годишњег борачког додатка износи 3,90 КМ. Годишњи борачки додатак ће се исплатити у првом кварталу текуће године.

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота, кроз мјесечно новчано примање. Висина овога мјесечног примања одређује се у висини најнижег нивоа најниже пензије, и у 2021. години износи 207,87 КМ.

Подијелите вијест