Подршка незапосленим родитељима четворо и више дјеце у Републици Српској

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 132/22).

Овим законом прописано је да ће незапослени родитељ четворо и више дјеце у Републици Српској примати новчану накнаду у износу од 750 КМ на мјесечном нивоу, уз уплаћене порезе и доприносе.

Осим што ће на основу ових законских одредби незапослени родитељи четворо и више дјеце моћи да испуне услове за пензију, значајна новина у Закону је што ће право на финансијску накнаду имати и запослени самохрани родитељи четворо и више дјеце као и у нарочито оправданим случајевима, старатељ са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству.

Захтјев за признавање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској можете преузети ОВДЈЕ.

Уз захтјев се прилажу сљедећи докази:

  1. Изводи из матичне књиге рођених за свако дијете, односно одлуку суда о продужењу родитељског права над дјететом старијим од 18 година;
  2. Одлука надлежног органа о повјеравању дјетета на заштиту, чување и васпитање, уколико је таква одлука донесена;
  3. Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и држављанству Републике Српске за подносиоца захтјева;
  4. Потврда о пребивалишту у Републици Српској или територији Брчко дистрикта БиХ са ентитетским држављанством Републике Српске – за подносиоца захтјева;
  5. Потврда о пребивалишту за свако малољетно дијете;
  6. Потврда о редовном похађању школе за дјецу основно – школског узраста;
  7. Овјерена копија личне карте подносиоца захтјева;
  8. Потврда из банке о отвореном рачуну, са бројем текућег рачуна подносиоца захтјева, уколико исплата иде путем банке.

Све документе потребно је доставити у оригиналу или овјереној фото – копији.