Основна школа „Свети Сава“ Гацко

НАЗИВ: Основна школа „Свети Сава“ Гацко
АДРЕСА: Стојана Ковачевића
ТЕЛ: 059/472-363, 059/472-586

Прва приватна школа у Гацку, тј. на Дражљеву отворена је 1867. год.
Гатачке државне школе први пут се помињу двадесет година касније и то: Народна основна школа у Гацку и Народна основна школа у Наданићима.
Наредних година отворене су школе под Аустроугарском управом и то: у Самобору, Фојници, Автовцу, Кули, Брљеву, Јасенику, Изгорима и Врби.
После 2. свј. рата, по мјесним заједницама Гацка отворено је 35 школа.

Данас на подручју општине Гацко егзистирају 3 деветоразредне школе (Гацко, Автовац и Фојница), и 4 петоразредне (Наданићи, Добреља, Дулићи и Брљево)

Све остале подручне школе су престале са радом јер припадају брдско-планинском подручју гдје је пренаглашен проблем миграција.

Назив „Српско-просвјетна школа Свети Саво српски просветитељ у Гацку“ потиче од 1906. год. све до 2. свј. рата.
Дужи временски период школа је носила назив: „Стојан Ковачевић“ Гацко.
1992. године школи је враћен ранији назив и уклоњена су сва стара обиљежја.

Сада Гатачко основно образовање има око 1200 ученика. Запослено је око 110 радника.

Редовно издаје школски часопис „Ђаче“. Основна школа данас има двоструку слику: савремену централну школску зграду, и подручне школе у којима је у једној учионици смјештена читава школа.

Школа постиже запажене резултате у наставним и слободним активностима.

Резултати са такмичења на свим нивоима су изузетни, као и они са тестирања знања ученика од стране Завода или Агенције за стандарде и оцјењивање.

Гатачко образовање има највеће заслуге што је Гацко у предратној Југославији, према броју становника, имало највећи број Доктора наука и високо образованих културних јавних радника.

Подијелите вијест