Одлука о расподјели средстава организацијама цивилног друштва (ОЦД/НВО) за 2024. годину

Начелник општине Гацко доноси Одлуку о расподјели средстава ОЦД НВО за 2024. годину.

I

Одобравају се средства невладиним организацијама са подручја општине Гацко по Јавном позиву ОЦД/НВО за предају приједлога пројеката који ће се финансирати из буџета општине Гацко за 2024. годину.

Овом одлуком, на основу проведене прописане процедуре, утврђује се листа пројеката по Јавном позиву ОЦД НВО за 2024. годину.

 

За приоритетну област 1 (пољопривреда и рурални развој)

Ред

Бр.

НАЗИВ  УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (КМ)
1. Удружење произвођача гатачког кајмака Традиција у рукама жена 4.988,70
2. Удружење узгајивача

гатачког говечета

Гатачко говедо – статусни симбол општине Гацко 5.000,00
У К У П Н О   9.988,70

 

За приоритетну област 2 (култура)

Ред

Бр.

НАЗИВ  УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (КМ)
1. СПКД “Просвјета” Гацко Знаменити Херцеговци кроз историју 17.452,00
2. Удружење за заштиту природне и културно-историјске баштине “ГАТ” Заштита, очување и промоција историјског локалитета Гат  4.500,00
3. Удружење гуслара и епских пјесника „Тешан Подруговић“ Очување и промоција епске поезије и пјевања уз гусле  7.000,00
4. КУД „Зеленгора“ Култура и традиција  7.000,00
5. Удружење за очување народне пјесме и игре “Сава Владиславић” Очување традиције кроз игру и пјесму  7.000,00
У К У П Н О   42.952,00

 

II

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за пројекте у 2024. години, након потписивањa Уговора о реализацији пројекта, обавезују се да одобрене пројекте реализују у складу са одредбама Уговора о додјели средстава.

Средства ће бити дозначена након потписивања уговора, једнократно или у ратама, у складу са приливом буџетских средстава Општине.

III

Контролу утрошка средстава вршиће Тим за праћење реализације пројеката који именује Начелник.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Гацко“ и званичној интернет страници општине Гацко.

У прилогу се налази РАНГ ЛИСТА пројектних приједлога организација цивилног друштва (ОЦД) примљених по јавном позиву.

 

 

 

 

 

Подијелите вијест