Oдржана Двадесет шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

У кино сали КСЦ „Гацко“ данас је oдржана Двадесет шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству потпредсједника Косте Милићевића, секретара Драгана Јегдића, начелника општине Гацко Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка. Овом засједању присуствовао је и Вукота Говедарица, делегат у Вијећу народа Републике Српске.

Скупштина је почела са радом у присуству свих 19 одборника. На почетку је једногласно усвојен предложени дневни ред и записник са претходног засједања.

Након дуже дискусије, Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар-јун 2020. године усвојен је гласовима скупштинске већине. Уводну ријеч изложио је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.

“Ова година је била врло специфична због вируса корона који је утицао на привредни живот, па су се сви проблеми морали одразити у финансијском ефекту што је и предочено у овом документу”, појаснио је Паповић.

Планирани буџетски приходи у укупном износу од 10.547.000 КМ за протеклих шест мјесеци остварени су у износу 4.895.216 КМ или 46,41% у односу на план. Ниже извршење прихода, како се наводи у документу, посматрано у односу на претходну годину посљедица је ситуације проузроковане проглашењем пандемије вируса у првој половини марта мјесеца, те проглашењем ванредне ситуације, а након тога и ванредног стања у РС, што се одразило на привредне активности. Паповић је истакао да надлежно одјељење у сарадњи са министарством припрема ребаланс буџета за ову и буџет за наредну годину.

Порези на имовину у наведеном периоду остварени су у износу од 61.133 КМ или 18,41% у односу на планиране Буџетом општине Гацко за 2020. годину. Због ситуације узроковане вирусом корона, пролонгиран је рок плаћања првог дијела пореза на имовину до 30. септембра. “Не вјерујем да може доћи до неких значајнијих смањења ових прихода да ребалансирамо, али ће вјероватно доћи до боље наплате у задњем кварталу”, појаснио је Паповић.

Најзначајнија врста у структури пореских прихода су индиректни порези, који су у односу на план остварени у износу 1.594.909 КМ или 43,34%.

Паповић се осврнуо на трансфере између буџетских јединица различитих нивоа власти који су планирани у износу од 220.000 КМ а наплаћени су у износу од 362,459 КМ у односу на планиране буџетом. Разлог остварења ових прихода у већем проценту од планираних је уплата средстава од Фонда солидарности РС на име помоћи у превазилажењу штете проузроковане вирусом. Расподјела суфицита из ранијих периода који се односи на кредитно задужење, остварен је у износу 435.152 КМ.

Укупна буџетска средства за период јануар – јун 2020. године остварена су у износу 5.498.993 КМ. Буџетски расходи који су планирани у износу од 8.978.340 КМ, за шест мјесеци текуће године остварени су у износу 4.607.382 КМ или 51,32% у односу на план буџета. Текући расходи планирани су у износу од 8.734.840 КМ, а за протеклих шест мјесеци текуће године остварени су у износу од 4.514.763 КМ или 51,69% у односу на план. Паповић је рекао да су буџетски корисници средства користили углавном до нивоа планираног у буџету, односно до нивоа остварених средстава.

Да је и овај извјештај сличан свим буџетским документа донесеним у протекле четири године, била је једна од примједби одборника опозиције који након дискусије нису подржали документ. Поставили су питање о правима и начину расподјеле средстава буџетске резерве, запошљавању приправника, исплати субвенције за пољопривреднике, те о пројектима који нису завршени.

Остварени и реализовани буџет за првих шест мјесеци коментарисао је и начелник општине Милан Радмиловић, одговарајући и на нека од питања одборника опозиције.

“Узимајући у обзир ситуацију у вези са вирусом корона, лично као начелник задовољан сам са оствареним приходима, иако смо узимајући све у обзир очекивали и мање. Што се тиче материјалних трошкова, јавних радова и друго, плаћања вршимо након упате концесионе накнаде од стране предузећа РиТЕ Гацко”, рекао је Радмиловић.

Појаснио је да је буџетска резерва властита политика општина и градова, која се може по слову закону планирати до 2,5%, а текућа резерва на буџет општине Гацко мања је од тог индекса.

„Донијели смо Правилник о расподјели тих средстава, формирана је комисија, и могу да вам кажем да је све више захтјева. За грантове и помоћи из текуће резерве не исплати се ни у једном кварталу укључујући завршну годину, више од 25% поднесених захтјева, док се остали архивирају. Грантови до двије хиљаде марака дају се оним породицима у којима, на жалост, има чланова доста лошег здравственог стања, и то је 70% текуће резерве, остало је до нивоа 600 – 700 марака за најсиромашнији дио становништва, те избјеглице и расељена лица“, рекао је Радмиловић.

На питање запошљавања, истакао је да је у локалну управу и јавне установе чији је оснивач општина, од њих 14, примљено десеторо дјеце из породица погинулих бораца, који ће добити рјешења о сталном радном односу. У вези са овом проблематиком, Рудник и Термоелектрана Гацко примила је четворо лица из ове категорије.

Када су у питању подстицаји за пољопривреднике, Радмиловић је рекао да су у ове сврхе исплаћена средства у износу од 152 хиљаде на годишњем нивоу, те да се у октобру очекује исплата још једне годишње туре таквих средстава, како би се у идућу годину ушло са малом заостатком.

„С обзиром на велики износ јавних радова, а првенствено мислим на асфалтирање путева, израду водопојилишта и одржавање макадамских путева, и то је такође једна врста помоћи и грантови за људе који живе на селу“, додао је Радмиловић.

Осврнуо се на радове на изградњи спортске дворане али и водоводног система на потезу Придворица – Вратло, гдје је урађено 60% планираних радова.

„Када су у питању радови на изградњи водоводног система, могло је и брже, али није, и то из два разлога. Прво, у укупном уговору ми имамо 500 хиљада евра донаторских средстава које треба да обезбиједи ИРБ. То је требало да буде у мају али је пролонгирано за октобар због околности пандемије, због чега је и извођач смањио радове ове године. Затим, као што знате, имамо нешто више од 800 хиљада у кредиту, чека се избор банке која ће пратити кредитно задужење и ако вријеме послужи, у петом или шестом мјесецу  идуће године укупан систем ће бити завршен“, каже Радмиловић.

Извјештај о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко за 2019. годину усвојен је са 10 гласова за и 9 против.

„Финансијско стање у предузећу и даље је неповољно иако су у протеклом периоду учињени огромни помаци на консолидацији предузећа што говоре и чињенице да смо пословну 2018. годину завршили са губитком од 299.214,00 КМ, а 2019. са губитком од 23.690,000 КМ. Дио радника узео је добровољну отпремнину што је допринијело лакшем пословању предузећа“, наводи се у извјештају ЈП “Водовод“.

Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко за 2019. годину усвојен је са 10 гласова за и 9 против.

Директор ЈП „Комус“, Драгана Рудан, дала је образложење извјештаја и истакла да је предузеће и поред свих проблема са којима се сусреће у протеклој години позитивно пословало. Предузеће највећи приход остварује по основу Програма заједничке комуналне потрошње. Други важан извор прихода је одржавање паркова и зелених површина и пословног круга РиТЕ, а солидан проценат прихода чине и приходи од мале привреде. У склопу своје дјелатности предузеће одржава и градску пијацу.

Представници опозиције указали су на проблем градске пијаце и потреби изградње нове са којом би газдовао Комус, као и проблем депоније и одвоза смећа.

Без дискусије, са 10 гласова за и 8 против, усвојен је извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за период јануар – јун 2020. године.

Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину усвојен је са 10 гласова за 9 против.

Директор Дома здравља, Вера Тепавчевић, дала је образложење извјештаја.

„Влада и Министарство здравља после низ година су признали своју грешку лошег вођења и планирања у здравственом систему, да је проблем здравственог система системски и да га нису створили директори домова здравља него управо они. Можемо рећи да је то напредак у односу на претходне године када је за све била крива локална заједица и директор. По први пут смо разговарали као равноправни партнери и давали своје приједлоге рјешења проблема“, истакла је Тепавчевић.

Без дискусије је усвојен извјештај о раду Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за школску 2019/2020. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2021. годину. Уводне напомене на документ дала је директор, Јелена Гутовић, која је истакла да су просторни капацитети Дјечијег вртића мали и да треба радити на проширењу за који је већ урађен пројекат.

Са 12 гласова за и 6 уздржаних усвојен је и Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2019. годину.

Начелник општине Гацко, Милан Радмиловић, рекао је да је Предсједништво Општинске Борачке организације Гацко донијело једногласан закључак да спортска дворана у Гацку, која је у изградњи, носи назив погинулих бораца у Одбрамбено – отаџбинском рату Републике Српске – браће Мишка и Душка Тепавчевића. Закључак је једногласно усвојен.

Већином без дискусија, на данашњем засједању прихваћене су информације о стању јавног реда и мира као и безбједност у саобраћају на подручју општине Гацко у 2019. години и првој половини 2020. године, потом информације о стању у области основног и средњег образовања и васпитања у општини Гацко у 2019/2020. години.

Усвојен је Приједлог Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе “Културно – спортски центар“ Гацко.

Једногласно је прихваћена Информација о парничним предметима за 2019. годину, у којима је једна од странака Општина Гацко, Правобранилаштва РС, сједиште замјеника Требиње.

Ријешено је једно питање из области имовинско-правних односа. Постављено је једно одборничко питање чиме је завршено двадесет шесто скупштинско засједање локалног парламента.

Подијелите вијест