Одржана Двадесет првa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Двадесет првa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржана је у четвртак, 22. фебруара у сали Скупштине општине, у присуству 18 одборника.

На приједлог начелника општине, др Огњена Милинковића, на дневни ред је уврштен приједлог Одлуке о уписним подручјима за ученике Основних школа у општини Гацко на размарање и даље поступање. Са дневног реда су повучени приједлози Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2024. години и Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2024. годину.

Приједлог одборника ПДП, Радоице Антуновића да се приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Индустријска зона – Гацко Југ“ и приједлог Одлуке о условима и начину преноса права својине испод тржишне вриједности или без накнаде на непокретностима у својини Општине, повуку са данашњег засједања, није добио подршку одборника.

На дневни ред нису уврштени приједлози одборнице СДС, Јелице Бјековић и то: приједлог Закључка о регулисању режима саобраћаја у насељеним мјестима и улицама општине Гацко, приједлог закључка о разрјешењу начелника одјељења за инспекцијске послове општине Гацко и информација о уговору између Општине Гацко и Антикорозије у вези изградње Спортске дворане.

Дневни ред је допуњен тачком покретање Иницијативе о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама коју је предложио одборник ПДП, Милан Гутовић.

Након прихваћеног дневног реда усвојен је Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 27. децембра.

Усвојен је приједлог Резолуције о заштити и неповредивости права Републике Српске и јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Резолуцијом се изражава оштро противљење томе да имовина Републике Српске и имовина јединица локалне самоуправе у Републици Српској, неуставним одлукама Уставног суда БиХ и самозваног високог представника, постане државна имовина БиХ.

Предсједник Скупштине општине Гацко, Рајко Паповић, потврдио је да су одборници једногласно подржали поменуту Резолуцију.

„Спремни смо да очувамо институције Републике Српске и самим усвајањем овог документа дајемо подршку институцијама, руководству и упутићемо је свим релевантним факторима у Српској и Босни и Херцеговини. Очекујем да ће подршку дати све општине и градови у Српској и онда је то јединствен став грађана наше државе о спремности одбране РС и њених интереса“, рекао је Паповић.

Начелник Милинковић, истакао је да је усвојена Резолуција којом се брани Република и државна имовина, веома значајна како за локалне заједнице, тако и за Републику Српску.

Према његовим ријечима, у питању је важна одлука и јасан став према Републици Српској и борцима који су уткали своје животе у њене темеље.

Одборници су једногласно усвојили и приједлог Пословника о допунама Пословника о раду Скупштине општине Гацко. Пословник је проширен тачком – Савјет за развој пољопривреде и села, који ће разматрати питања из надлежности општине која се односе на село.

Усвојен је и Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању мјесних заједница, организацији и раду на подручју општине Гацко као и Одлука о уписним подручјима за ученике основне школе у општини Гацко. Одлуком је дефинисано шест уписних подручја и прецизирано је ком уписном подручју припадају одређена села и насеља.

Са 11 гласова „за“, два против и пет уздржаних, усвојен је и Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Индустријска зона – Гацко Југ“.

Обухват регулационог плана „Индустријска зона – Гацко Југ“ односи се на земљиште површине 223,7 ha које се налази ван урбаног подручја, удаљено 5 km од центра, са обје стране магистралног пута М20, на праву Гацко – Билећа, након скретања према локалитету „Кошута“. У графичком приказу представљен је иницијатива за израду соларне фотонапонске елекртане „Гацко“, означене на горе поменутој површини.

Одборника ПДП, Радоицу Антуновића, интересовало је ко је био иницијатор за израду плана и зашто се жури са израдом. Гутовића је интересовало да ли су ријешени имовинско правни односи на поменутом локалитету, а одборник СНСД Синиша Шуковић, питао је да ли Реулациони план можемо усвајати без Урбанистичког.

Одорница СДС, Јелица Бјековић, рекла је да одлука не садржи довољно јасних информација, као ни образложење исте. Питала је зашто површину која је пашњак користимо за изградњу соларне електране.

Начелник Милинковић је појаснио да се ради о пашњаку друге класе, о парцели која је у потпуности власништво Репулике Српске, те да ће се о свему расправљати на стручној расправи.

„Свакако да нећемо дозволити да се уништава дио парцеле који покрива борова шума. Напомињем да се ради о земљишту које је прије рата било војни полигон, и на коме је прије рата када је било много више стоке, била забрањена испаша већим дијелом“, појаснио је Милинковић.

Дарка Унковић, начелник надлеженог одјељења које је предлагач ове иницијативе, појаснила је да је у питању иницијатива коју је могуће измијенити, а која ће у међувремену бити усаглашена са вишим планским документима.

Приједлог Одлуке о условима и начину преноса права својине испод тржишне вриједности или без накнаде на непокретностима у својини Општине Гацко усвојен је са 16 гласова. Један одборник је био уздржан и један против.

Овом одлуком прописују се услови располагања непокретностима у својини општине Гацко, односно преноса права својине на непокретностима испод тржишне вриједности или без накнаде, а у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој. Као таквом, у смислу ове Одлуке, сматра се инвестиција чија укупна вриједност износи најмање 5 милиона марака и омогућава запошљавање најмање 30 нових радника.

Правни основ за доношење ове одлуке саджран је у Закону о стварним правима, а главни циљ је економски и социјални напредак и развој реалног сектора на подручју општине Гацко, ради реализације инвестиција који у крајњем случају имају запошљавање и отварање нових производних радних мјеста која су од изузетног значаја за локални економски развој.

Антуновић је и за ову тачку предлагао да се повуче са дневног реда или да се у другом случају, усвоји у форми нацрта, те да се до наредног засједања исправе одређени недостаци.

Милинковић је даље појаснио да Скупштина општине доноси одлуку о утврђивању посебног интереса на основу којег се приступа реализацији потенцијалног инвестиционог пројекта.

„Свака појединачна инвестиција уколико се појави мораће бити дефинисана посебним уговором, који ће морати да потврди Скупштина. Оно што нам је сугерисано из Министарства управе и локале самоуправе и Министарства финансија, је то да ће сваки инвеститор који дође овдје морати да се региструје у општини Гацко ради пореза и доприноса и свакако да ће и то допринијети даљем развоју“, рекао је Милинковић.

По овој тачки дневног реда, обратио се посланик у Народној скупштини РС, Вукота Говедарица,  који је став о овој, како је рекао, комплексној теми, изнио испред политичке организације којој припада (СДС).

Упућујући на потенцијале ризике које Одлука носи, и процесе који се тренутно воде у Уставном суду БиХ који ентитетима и локалним заједницама оспорава право над имовином, Говедарица је рекао да СДС подржава ову одлуку, те да су за сваки вид инвестиција и инвестирања.

Он је на почетку обраћања обавијестио одборнике и јавност, да су за подручје наше општине већ спремна два идејна рјешења за израдњу солиране електране снаге 140 мегавата.

„Подржавамо ову одлуку, али мораћете да знате да ова одлука може да има и поприлично тешке појединачне последице. Оно што свакако морам нагласити, не вјерујем да иједан инвеститор може доћи у Гацко, уложити 5 милиона, а онда да добије одлуку надлежног суда да је та имовина блокирана, јер се она одлукама Уставног суда не води као имовина општине Гацко“, казао је он.

Прихватајући ставове посланика Говедарице, Милинковић је додао да се одлука односи на читаву имовину општине Гацко, да се њом ствара правни основ за неке будуће инвестиције, те да је лично спреман преузети све ризике зарад потенцијалних инвеститора који би улагали у нашу општину.

На јучерашњем засједању потребну већину добио је и Приједлог Одлуке о додјели на коришћење дијела стамбено – пословног објекта и земљишта за редовну употребу објекта Територијално ватрогасно-спасилачкој јединици Гацко („Одисеј“).

Начелница  одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарка Унковић, обавијестила је одборнике о извршеном инспекијском прегледу у ТВСЈ Гацко, којим су утврђени одређени недостаци. Како је наведено у извјештају инспектора, ТВСЈ недостаје одговарајући објекат (ватрогасни дом), а овај недостатак према оцјени инспекције смањује благовременост и ефикасност њихових интервенција у циљу заштите и спасавања људи и материјалних добара, те га је потребно у што краћем року отклонити како би се избјегле несагледиве последице.

Одборници опозиције су били против овог приједлога одлуке, наводећи да се намјена поменутог објекта окрене у сврхе организовања старачког дома. Како је рекао одорник Гутовић (ПДП), „за ватрогасце треба пронаћи рјешење, али то није предложена локација“.

Када је у питању формирање објекта у сврхе старачког дома, начелник Милинковић је објаснио да се мора посматрати и финансијски аспекат, те да је у елаборату који је урађен наведено да би се морали извести одређени радови како би се објекат „Одисеј“ прилагподио намјени за смјештај старих лица.

„Све то захтијева додатна финансијска средства. Захтијева чак и израдњу мртвачнице, а потребна је и квалификована радна снага. Предлажем да одустанемо од те намјене“, казао је Милинковић.

Како је рекао, ватрогасцима би се на коришћење дао само дио објекта на употребу, уз могућност доградње објекта монтажно – демонтаног типа, а на овој локацији повећала би се њихова мобилност. Гаража, која је смјештена у центру испод централног споменика палим борцима, била би у овом случају уклоњена.

Једногласно су усвојени и приједлози Програма и Одлуке о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга водоснабдијевања, одводње отпадних вода социјално угрожених категорија на подручју општине Гацко.

Проблем редовног плаћања јавних услуга настаје када се због неповољне социо-економске ситуације у БиХ јављају категорије становништва у стању социјалне потребе. Наведени проблем могуће је ријешити успостављањем и имплементацијом програма субвенционисања јавних водних услуга од стране општине Гацко.

Гласовима скупштинске већине усвојен је приједлог Одлуке о наплати доспјелих и неизмирених потраживања Јавног предузећа „Водовод“ Гацко од правних лица чији је оснивач Општина Гацко и правних лица која се финансирају из средстава Општине Гацко. Са истим бројем гласова усвојен је Извјештај о имплементацији Уговора о пружању јавних водних услуга Јавног предузећа „Водовод“ за 2023. годину.

Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2023. годину усвојен је са 11 гласова “за” и седам уздржаних. Скупштина је од конституисања одржала 20 редовних и двије свечане сједнице. У току 2023. године одржано је укупно пет сједница, и то четири редовне и једна свечана.

Информација о раду Савјета мјесних заједница није усвојена, јер су само два одборника била за усвајање, док је њих 16 било уздржано.

Без дискусије је усвојен и Извјештај о раду комисија одбора и савјета Скупштине општине Гацко за 2023. годину.

Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2024. годину, добио је подршку одборника скупштинске већине. Планирана средства остварена по овом основу износе 32.000,00 КМ, а намјенски ће се користити за контролна испитивања квалитета уграђених материјала на изградњи и реконструкцији градских улица и локалних путева.

Приједлози Плана утрошка средстава по основу накнада од вода и Програма уређења градског грађевинско земљишта за 2024. годину, усвојени су са 11 гласова “за”, док је седам одборника било уздржано.

За директора Јавне установе “Информативно културни центар” Гацко именована је Миљана Говедарица, дипломирани социолог истраживач, на период од четири године.

Дужности је, због истека мандата, разријешен Љубомир Бештић као в.д. члана Одбора за жалбе Општине Гацко, а изабрана Александра Ћеранић. 

Ријешено је више питања Имовинско – правних односа, а Двадесет прво скупштинско засједање завршено је постављањем одборничких питања.

                                                                   

Подијелите вијест