Одржана Четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, в.д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка.

На предложени Дневни ред низ замјерки, али и сугестија, изложио је одборник ПДП, Радоица Антуновић. Амандмани на поједине тачке, уз приједлоге допуне дневног реда, нису добили подршку скупштинске већине.

Одборници скупштинске већине били су уздржани на приједлог одборника СДС, Јелице Бјековић, да се финансијски помогну физичка лица и самостални предузетници погођени епидемијом корона вируса. Након паузе од 15 минута, Клуб одборника СНСД одлучио се на уздржаност, док се, како су образложили, тачно утврди утрошак средстава које је Влада РС у износу од 70 хиљада марака у ове сврхе прошле године дозначила Општини, из гарантног фонда. У складу са тим, размотриће се доношење одлуке о помоћи.  

Након дискусија, предложени дневни ред од 27 тачака усвојен је са 10 гласова подршке. Седам одборника је било против.

Већином гласова је усвојен Записник за претходног засједања. Потом је једногласно је донесена Одлука о проглашавању мандата одборника СПС – Будућност Српске, Саше Лоза.

На јучерашњој сједници одборници су разматрали Извјештај Јавног предузећа „Водовод“ а.д. Гацко, уз Информацију о пословању друштва за 2020. годину. Извјештај је образложила директор ове установе, Наташа Андрић, апострофирајући кључне чињенице и проблеме у раду предузећа, са посебним освртом на потешкоће са којима се сусрећу током рада на терену.

Једно од горућих проблема предузећа годинама уназад је питање нелегалих прикључака, односно нелегалне потрошње воде, која је, како сматрају, угрозила испоруку воде у сушним периодима али и само финансијско стање предузећа.

Санирање кварова, санација дијела мреже, рјешавање дивљих прикључака и лоше финансисјке ситуације биће приоритет у наредном периоду, истакла је Андрић, наглашавајући да је 16. априла урађен Правилник о начину и откривању нелегалних прикључака, који се већ примјењује.

Она је истакла да стање јесте лоше, због проблема који су се годинама уназад гомилали, али, плански и системски ће кренути у рјешавање једног по једног како би у догледно вријеме имали резултате.

Начелник општине, др Огњен Милинковић, током обраћања по питању Извјештаја, обећао је помоћ и подршку предузећу Водовод, додајући да ће Општина у скорије вријеме ријешити сва финансијска дуговања према овом предузећу.

На питање одборника опозиције како ће се вршити водоснабдијевање мјесних заједница ове године, Милинковић је одговорио да је купљена цистерна за потребе Ватрогасно спасилачке једнинице, која ће бити кориштена и у те сврхе, како би се вода допремила на најудаљенија мјеста.

Милинковић је обећао помоћ при плаћању обавеза према предузећу Водовод лицима која се налазе у стању социјалне потребе. Како је истакао, таквих захтјева нема много, али Општина већ сада излази у сусрет суграђанима из тих категорија, што ће чинити и у наредном периоду.

Након дискусија, Извјештај ЈП „Водовод“, који је оцијењен као детаљан, усвојен је једногласно.

Једногласно је усвојен и захтјев Ј.П. „Водовод“ за давање сагласности на цјеновник комуналних услуга, као и одлука о комуналном реду.

Програм коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електро-енергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2021. усвојен са 11 гласова за и 7 уздржаних.

Уводна појашњења на документ дао је в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоје Бољановић. Према ријечима Бољановића, средства су ограничена, а велики су захтјеви од свих буџетских корисника. Програм је саставни дио буџета и са њим се регулишу средства које Општина Гацко остварује у буџетској  2021. год. по основу Закона о концесијама и средстава прикупљених од поврата пласираних кредита, а планирана су у износу 6.300.000 КМ. Од тога концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката за 2021. износи 6.240.000, а средства од поврата пласираних кредита  60.000 КМ.

Једногласно је усвојен програм коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2021. годину, као и програм уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину које је припремило Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту.

План коришћења јавних површина за 2021. годину, такође је једногласно усвојен. Уводна појашњења на документ дала је в.д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарка Унковић.

Програм се доноси сваке године, једина измјена у односу на претходне године је ставка да ће власници угоститељских објеката који планирају постављати баште у 2021. бити ослобођени комуналне таксе за заузимање јавне површине.

Донесена је и Одлука о привременом ослобађању физичких лица и самосталних предузетника од обавезе плаћања комуналне накнаде за 2021. годину.

Једногласно је прихваћена Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2020. годину са приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. Оно што карактерише пољопривреду у општини Гацко је то да су носиоци пољопривредне производње углавном индивидуална пољопривредна газдинства. До краја 2020. год. у АПИФУ је регистровано 661 пољопривредно газдинство, али мали број пољопривредних газдинстава остварује приходе искључиво од пољопривреде. Општина Гацко је у 2020. години учествовала у суфинансирању набавке стеоних јуница за 45 корисника у износу од 19.119 КМ. У буџету за 2021. планирана су средства за субвенције у пољопривреди у износу од 160.000 КМ.

Без дискусије је прихваћен приједлог Програм рада са финансијским планом за 2021. годину, Јавне установе Информативно културни центар Гацко, као и приједлог Одлуке о усклађивању Акта о оснивању ове установе.

Потребну подршку, и без дискусије, добио је и приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко, и приједлог Одлуке о брисању капитала ове установе.

Једногласно је прихваћен приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко. Директор Дома здравља, др Невена Миљковић Мандић, подсјетила је на лоше стање које је затекла по преузимању дужности, па је и овај пут акценат ставила на финансије.

Како је истакла, разумијевање су добили како од Општине, тако и од предузећа РиТЕ Гацко, па у протекла два мјесеца борба са корона вирусом здравственим радницима је олакшана.  Додала је да су са предузећем РиТЕ Гацко у преговорима за поновно отварање амбуланте.

Начелник општине Гацко, рекао је да је Општина Гацко је у Буџету за ову годину повећала грант Дому здравља са 130 на 160 хиљада марака. Најавио је и помоћ у виду набавке апарата за лабораторијску службу, са акцентом на набавку апарата за биохемију и имунохистохемију, чиме би се унаприједила ефикасност рада ове установе.

Једногласно је усвојен програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе Центар за социјални рад Гацко.

Једногласно је усвојен  Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“, као и Одлука о усклађивању Акта о оснивању ове Јавне установе. Директор Туристичке организације, Јелица Ковачевић, истакла је да је у априлу ступио правилник о систематизацији и организацији радних мјеста. Направљена је расподјела послова и обезбијеђена међусобна повезаност запослених. У плану је поновно отварање кућице меда, а упућен је захтјев да буде измјештена на локалитет Десивоје. Припремају се одређене активности које ће се спроводити самостално и у сарадњи са локалном заједницом, као и са заинтересованим партнерима, а биће од великог значаја за развој туризма на подручју наше општине.

Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из 2020. године добила је потребну скупштинску већину.

Просјечна коначна грађевинска цијена 1m² корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Гацко износи 900 КМ/m², а уколико су индивидуални објекти изграђени у сопственој режији, цијена из претходне тачкесе умањује за 30% и износи 630 КМ/m². За све нове објекте чија је изградња планирана у 2021. год. цијена се умањује за 50%, са циљем стимулације новоградње и износиће 450 КМ/m².

Без дискусије и једногласно усвојена  је Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта.

Са 11 гласова за и 7 против усвојен је План капиталних улагања Општине Гацко за 2021. годину, а представља основни механизам координације процеса реализације инвестиција у износу од 3.018.000 КМ.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић нагласио је да је општина у проблему јер је цијели буџет у минусу, а обавезе доспијавају. Сагледани су приоритети, а то су изградња нове градске пијаце, доградња Дјечијег вртића, уређење Трга Саве Владиславића, приступни путеви јавним установама и изградња гараже за  ватрогасна возила. У плану за ову годину је и инфраструктура по граду, асфалтирање локалних путева Грачаница и Дражљево и реконструкција водоводне мреже Вратло – Гацко. Уз план капиталних улагања усвојене су и Одлуке о промјени намјене кориштења кредитних средстава по Одлуци о кредитном задужењу општине Гацко из 2016. и 2020. године.

Једногласно је донесена Одлука о изради Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2027. године. За припрему и израду ове стратегије биће биће задужен развојни тим који ће посебним рјешењем именовати начелник општине.

Једногласно је донесена Одлука о престанку важења Одлуке о висини награде за одстрел вука јер је дошло до значајног пада бројног стања популације вука, који се све ређе виђа и ловишту и све мање причињава штету.

Гласовима скупштинске већине донесена је Одлука о престанку важења Одлуке о расписивању јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у својини Општине Гацко.

За секретара Скупштине општине Гацко именованован је Драган Јегдић-дипломирани правник, са више од 35 година радног искуства у струци и положеним стручним испитом за рад у управи.

На крају четвртог скупштинског засједања постављена су три одборничка питања.

Подсјећамо, материјал са скупштинских засједања можете пронаћи на нашем сајту, у картици Општинска управа – Скупштина општине.

Подијелите вијест