Обавјештење пољопривредним произвођачима са подручја Мјесне заједнице Брљево

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче из Мјесне заједнице Брљево, да се продаја ситне и крупне стоке на сточној пијаци Брљево може обављати прије свега уторком, као и до сада, а по потреби и осталим данима, а увијек уз поштовање одређених, законом прописаних мјера, Закон о трговини (Сл. гласник РС бр.105/2019, чл.73, 74, 87. и 88.).  

Купац је дужан да свој долазак на пијацу најави надлежном општинском органу – Ветеринарској станици у Гацку, са навођењем адресе откупне станице и времена у коме ће се вршити куповина.

Купци су дужни код надлежне Ветеринарске станице извршити дезинфекцију возила којим се стока превози и преузети Образац о кретању животиња (Ц1 образац).

У складу са одредбама члана 87. Закона о трговини (Сл. гласник РС бр.105/2019), продавац може продавати само своју стоку која је обиљежена у складу са важећим прописима из обласни ветеринарства и за коју власник посједује прописану документацију (пасош животиње).

Контролу и надзор у вези са поштовањем ових мјера вршиће Полицијска станица и Инспекцијско одјељење општине Гацко.

Све ове мјере су у циљу заштите здравља животиња и спречавања доласка заразних болести на територију општине Гацко.

Општа земљорадничка задруга „Гацко“ и њени радници немају надлежност над сточном пијацом на Брљеву, не могу на њој вагати стоку као радници Задруге, те нису ни одговорни за промет стоке на том пијачном мјесту, нити за исправност уређаја и опреме за мјерење.

Општој земљорадничкој задрузи „Гацко“ је додијељена на газдовање једино сточна пијаца у Гацку, гдје они раде редовне контроле опреме за мјерење, њено одржавање и баждарење.

Подијелите вијест