Обавјештење о излагању Нацрта Измјена дијела РП “Центар 1” на јавни увид

Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту Општине Гацко обавјештава да ће Нацрт измјена дијела Регулационог плана “Центар 1” бити изложен на јавни увид, који ће трајати од 05. априла до 04. маја, сваким радним даном осим државног празника.

Јавни увид ће бити организован на следећим локацијама:

  • У просторијама предузећа Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр. 3, Требиње, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова;
  • у згради Општинске управе општине Гацко – у канцеларији бр. 16 и у сали Скупштине општине Гацко, ул. Солунских добровољаца бр. 2, Гацко, од 08.00 до 15.00 часова.

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт предметног Плана, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији бр. 16 Општинске управе Општине Гацко или у форми дописа Општинској управи општине Гацко – Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту.

У свим просторијама у којима је наведено да ће Нацрт Измјена дијела Регулационог плана “Центар 1” бити изложен, биће пружена појашњења предложених планских Рјешења свим заинтересованим лицима од стране носиоца припреме или носиоца израде Плана.

С обзиром да све мјесне заједнице општине Гацко не посједују своје просторије, овом приликом апелујемо на предсједнике истих да све становнике са подручја својих мјесних заједница упознају с информацијом да ће Нацрт овог планског документа бити изложен само у горе наведеним просторијама, и подстакну да уколико су заинтересовани јавни увид изврше у просторијама у којима је наведено да ће исти бити изложен.

Подијелите вијест