Обавјештење Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање Начелника одјељења

Дана 13.05.2021. године (четвртак), Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање Начелника одјељења у Општинској управи општине Гацко, именована Рјешењем Начелника општине Гацко број: 02-120-18/21 од 24.03.2021. године, у саставу:

  • Драган Јегдић – предсједник,
  • Ранка Јањић – члан,
  • Александар Мандић – члан.
  • Биљана Милошевић – члан,
  • Драгана Тепавчевић – члан,

у просторијама Општинске управе општине Гацко обавиће интервју са пријављеним кандидатима, који испуњавају услове Јавног конкурса за избор и именовање Начелника одјељења у Општинској управи општине Гацко, објављеног у  дневном листу “Глас Српске” дана 27.03.2021. године и у Службеном гласнику Републике Српске број 29/21.

Кандидати који испуњавају услове Јавног конкурса су:

  1. Ранко Мастиловић – кандидат за Начелника одјељења  за општу управу,
  2. Дарка Унковић – кандидат за Начелника одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту,
  3. Драгица Јововић – кандидат за Начелника одјељења за инспекцијске послове.