Обавјештење из Одјељења за општу управу Општине Гацко

Из Одјељења за општу управу општине Гацко, обавјештавају борце којима је рјешењем надлежног органа признат статус борца од I до V категорије, а који навршавају 60 година живота у току ове календарске године, да захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак могу поднијети након остваривања прописаних услова, у складу са Уредбом о борачком додатку („Службени гласник РС“, бр. 52/13, 53/14 и 6/19).

Захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак подноси се у згради Општине Гацко – канцеларија број 3.