Наредба о систематској превентивној дератизацији на подручју општине Гацко

Начелник општине Гацко доноси наредбу о систематској превентивној дератизацији на подручју општине Гацко.

  1. У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари наређује се систематска превентивна дератизација на подручју општине Гацко у периоду од 16.05 до 25.05.2022 године.
  2. Систематска превентивна дератизација извршиће се у следећим објектима: индивидуалним домаћинствима, стамбеним, комуналним, вјерским и спортским објектима, објектима занатско – предузетничке дјелатности из области трговине, угоститељства и занатства, објектима државних и приватних правних лица, здравственим, предшколским и школским установама.
  3. Систематску превентивну дератизацију извршиће д.о.о за еколошко-санитарну заштиту и производњу “САНИТАЦИЈА” Зворник.
  4. Трошкове систематске превентивне дератизације сносе државна и приватна правна лица, власници предузетничких објеката, а трошкове дератизације јавних површина, јавних установа, школских и осталих објеката сноси општина Гацко.
  5. Сви грађани, организације, правна лица и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на систематској превентивној дератизацији и у том периоду сви уговори које правна и физичка лица имају са неким другим даваоцима услуга, стављају се у стање мировања у вријеме извођења дератизације.
  6. Надзор над извођењем систематске превентивне дератизације на подручју општине Гацко, као и праћење акције вршиће Комунална полиција општине Гацко.
  7. Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима општине Гацко (правним лицима, установама и мјесним заједницама).
Подијелите вијест