Најава: Двадесета редовна сједница Скупштине акционара ЈП ”Водовод” Гацко

Надзорни одбор Јавног предузећа “Водовод” Гацко сазива Двадесету редовну сједницу Скупштине акционара ЈП ”Водовод” у четвртак, 11. јула у 11 часова. Сједница ће се одржати у  Управи предузећа, Улица Солунских добровољаца бр. 1.

                                            ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са Деветнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Ј.П. ”Водовод” Гацко;
  2. Разматрање и усвајање плана пословања друштва за 2024. годину;
  3. Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја друштва за 2023. годину;
  4. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва за 2023. годину;
  5. Доношење одлуке о расподјели нето добити za 2023. годину и покрићу губитка из претходних  година;
  6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању друштва за 2023. годину;
  7. Доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду надзорног одбора за период од 01.01. до 31.12.2023. године.

У случају да сједница не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће бити одржана у понедељак, 22. јула у 11 часова.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова у Правној служби  – Управа преузећа у Ул. Солунских добровољаца бр. 1  у Гацку. Позивају се представници Општине и акционари да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара.

Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

Право учествовања и право гласа на Скупштини акционара остварено је на основу извјештаја Централног регистра на дан 01. јули а у складу са чланом 26. Измјена и допуна Закона о привредним друштвима.

Подијелите вијест