Јавни позив Министарства за људска права и избјеглице БиХ

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објавило је Јавни позив за достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица на просторима на којима живе расељена лица и повратници из средства за 2023. годину.

Финансијска средства:

Одлуком Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ о преусмјеравању и распоређивању средстава по намјенама и износу средстава за 2023. годину, за пројекте обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица на просторима на којима живе расељена лица и повратници, распоређена су средства у укупном износу од 2.142.714,74 КМ.

Право на достављане пројектних приједлога:

Право на достављање пројектних приједлога, Министарству за људска права и избјеглице БиХ (у даљем тексту: Министарство):

– За пројекте обнове и изградње комуналне инфраструктуре имају општине/градови у БиХ и Брчко Дистрикт БиХ, а за пројекте социјалне инфраструктуре градови, општине и цркве и вјерске заједнице. Јавне установе и невладине организације могу аплицирати искључиво путем општина, градова и Брчко Дистрикта БиХ за пројекте обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре.

– За пројекте електрификације имају општине/градови у БиХ и Брчко Дистрикт БиХ, који су утврдили да на њиховој, кандидованој пројектној микролокацији, континуирано или повремено живе повратници у постојећим, обновљеним стамбеним јединицама или стамбеним јединицама чија је реконструкција у току или је завршен избор корисника помоћи у неком од пројеката обнове стамбених јединица, које су прије рата имале регистрован прикључак на електромрежу, а у вријеме достављања пријаве, због уништене електромреже, немају омогућено прикључење.

Раније достављени пројектни приједлози, захтјеви, информације о потребама у обнови и изградњи комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица као и апликациони обрасци и слично не могу бити предмет разматрања.

Предмет пројектних приједлога:

Предмет пројектних приједлога може бити:

– Изградња и санирање путне инфраструктуре,

– Обнова и изградња водоснабдијевања и канализације,

– Санирање социјалне инфраструктуре (амбуланте, школе, домови културе и вјерски објекти) и

– Обнова електромреже са циљем прикључења стамбених јединица;

Израда и начин достављања пројектних приједлога:

Пројектни приједлози су на прописан начин попуњени и овјерени апликациони обрасци за исказивање потреба у обнови и изградњи комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица повратника и расељених лица.

За сваки наведени предмет помоћи израђен је апликациони формулар који је доступан на веб-страници Министарства www.mhrr.gov.ba, а може се преузети и у регионалним центрима Министарства, на сљедећим адресама:

-Регионални центар Сарајево, Вилсоново шеталиште 10, Сарајево, тел. 033/714-207;

-Регионални центар Бања Лука, Видовданска бб, Бања Лука, тел. 051/223-580;

-Регионални центар Мостар, Краља Звонимира 13, Мостар, тел. 036/555-841 и

-Регионални центар Тузла, 4. Априла број 1, насеље Миладије тел. 035/253-603.

Пројектни приједлог (на прописан начин попуњен и овјерен апликациони формулар ) ковертира се и поштом доставља на адресу: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Трг БиХ број 3, 71000 Сарајево, са ознаком ЈАВНИ ПОЗИВ.

-достављање пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрифификације.

Пројектни приједлог мора садржавати и фотодокументацију са лица мјеста, као и ознаку локалитета путем гугл мапе (прилог уз попуњен апликациони формулар) предмета пројектног приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације, на основу које се може утврдити стварно стање потребе за обнову и изградњу.

Финансијска вриједност пројектног приједлога:

-максимална финансијска вриједност по пројектном приједлогу износи 100.000,00 КМ.

Рок за достављање пројектних приједлога:

Рок за достављање пројектних приједлога је 21 дан од дана објављивања Јавног позива.

Критерији за избор приоритетних пројектних приједлога:

За пројекте обнове комуналне и социјалне инфраструктуре су:

– број директних корисника (породице повратника и расељених лица);

– износ тражених средстава по пројектном приједлогу;

– финансијска вриједност по кориснику пројекта (по породици повратника или расељених лица);

– суфинансирање пројектног приједлога.

За пројекте електрификације су:

а) укупан број обновљених стамбених јединица повратника/расељених лица за сваки кандидовани пројекат;

б) укупан број повратника/расељених лица за сваки кандидовани пројекат;

ц) укупан број стамбених јединица у којима повратници живе стално;

д) укупан износ тражених средстава по сваком кандидованом пројекту;

е) износ тражених средстава по једној стамбеној јединици;

ф) износ тражених средстава по повратнику/расељеном лицу;

г) суфинансирање пројектног приједлога;

х) неминираност подручја електрификације.

Процедура избора и реализације пројектних приједлога:

– Министарство заприма пројектне приједлоге, евидентира и систематизује достављене податке, те израђује извјештај о резултатима Јавног позива.

– По потреби, Министарство путем својих регионалних центара обавља теренску контролу података презентованих у пројектним приједлозима.

– У сврху израде приједлога листе приоритетних пројектних приједлога, Министарство именује чланове Комисије за избор приоритетних пројектних приједлога.

– Након вредновања пројектних приједлога, Комисија за избор приоритетних пројектних приједлога израђује приједлоге листа приоритетних пројектних приједлога и доставља их Комисији за избјеглице и расељена лица БиХ.

– Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ доноси одлуку о избору и финансирању пројектних приједлога за обнову и изградњу комуналне, социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица.

– Изабране пројектне приједлоге за обнову и изградњу комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници реализују опћине/градови, Брчко Дистрикт БиХ и вјерске заједнице (подносиоци пројектних приједлога), а изабране пројектне приједлоге за електрификацију стамбених јединица реализују општине/градови и Брчко Дистрикт БиХ (подносиоци пројектних приједлога) у сарадњи са надлежним електродистрибуцијама.

– У складу са процедурама, Министарство наџире реализацију изабраних пројеката.

– Фонд за повратак БиХ, у складу са својим процедурама, финансијски реализује изабране пројекте.

Неблаговремено достављени пројектни приједлози неће бити разматрани.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити на бројеве телефона: 033/703-950 и 033/703-948, или на наведене бројеве телефона регионалних центара.

Подијелите вијест