Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Удружења и институције

„Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко

НАЗИВ: „Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко
АДРЕСА: Немањина 7
ТЕЛ: 059/472-351

Територијална професионална ватрогасна јединица је посебна општинска организација основана 2004. год. одлуком Скупштине општине Гацко.
Територијална професионална ватрогасна јединица је општинска организација од посебног значаја за општину Гацко и има статус правног лица.
Дежурна служба Ватрогасне јединице је на располагању 24 часа дневно.

Задаци ватрогасне јединице су спровођење превентивних мјера заштите од пожара, гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама, као и вршење других задатака у вези са заштитом од пожара утврђених планом заштите од пожара општине Гацко.
Територијалном ватрогасном јединицом руководи старјешина територијалне ватрогасне јединице.
Формација и јачина ватрогасне јединице утврђена је планом заштите од пожара општине Гацко.

Техничка опремљеност ТПВЈ је следећа:

– навално ватрогасно возило марке „Волво“
– доставно ватрогасно возило „Камаз“
– теренско возило „Лада нива“.

„Општа земљорадничка задруга“ Гацко

НАЗИВ: „Општа земљорадничка задруга“ Гацко
АДРЕСА: Немањина 5
ТЕЛ/ФАКС: 059/472-331, 065/361-491

Јављањем потребе за удруживањем пољопривредних произвођача у циљу њихове боље информисаности и помоћи у Гацку је 2. марта 2006. године основана земљорадничка задруга.
Задруга својом дјелатношћу помаже и доприноси побољшању положаја пољопривредних произвођача и ради као њихов сервис на цијелом  подручју општине Гацко и рјешава проблем откупа млијека од пољопривредних произвођача.
Највећи дио активности у задрузи су послови око остваривања права  пољопривредним произвођачима на новчане подстицаје у пољопривреди од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Задруга има добру сарадњу са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству из Бањалуке и заједнички ради на испитивању производних карактеристика аутохтоне врсте Гатачког говечета и њеном довођењу до расе.
Најзначајнија активност у 2009.  години је израда пројекта за оснивање репроцентра  за сиво Гатачко говече и очување генофонда сивог Гатачког говечета  у Гацку. Пројекат је кандидован преко Задружног савеза  РС у Савјету министара иностраних послова  БиХ.

Основи циљ пројекта:
1.  Формирање репроцентра за производњу приплодног подмлатка сивог Гатачког говечета.
2. Задовољење потреба за стеоним јуницама добрих репродуктивних, производних и здравствених предиспозиција у сврху унапређења сточарства на подручју РС и БиХ.
3. Очување генофонда расе у сврху спречавања даљег неконтролисаног укрштања са другим расама.

Задруга  организује  више тренинга из области примарне пољопривредне производње у сарадњи са Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди, одјељење Требиње.
„ОЗЗ“ Гацко има блиску сарадњу са Пољопривредним факултетом из Бањалуке и Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству Бања Лука.
Са Агенцијом сарађује у вези активности које се спроводе на очувању генома сивог Гатачког говечета.
Задруга је учествује у активностима око организовања  Регионалног сајма стоке у Гацку.
Задруга је организовала одлазак задругара на 11. Пољопривредни сајам у Бањалуци, гдје су њени задругари  изложили репрезентативна грла приплодних јуница у типу Гатачког говечета и колекцију оваца праменки.  Изложена грла и колекција оваца добили су прве награде у својим категоријама.

Задруга  има 78 задругара и сервис је пољоприврених произвођача са подручја цијеле општине. Све послове у задрузи обављају два запослена лица.
У припреми су пројекти везани за област овчарства (заштита праменке и традиционалних производа од овчијег млијека) и сарадња са невладиним организацијама UCODEP (Италија) за заштиту традиционалних производа (сир из мијеха) и BVCF – Campanet (Шпанија), за органско сточарство.