„Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко

НАЗИВ: „Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко
АДРЕСА: Немањина 7
ТЕЛ: 059/472-351

Територијална професионална ватрогасна јединица је посебна општинска организација основана 2004. год. одлуком Скупштине општине Гацко.
Територијална професионална ватрогасна јединица је општинска организација од посебног значаја за општину Гацко и има статус правног лица.
Дежурна служба Ватрогасне јединице је на располагању 24 часа дневно.

Задаци ватрогасне јединице су спровођење превентивних мјера заштите од пожара, гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама, као и вршење других задатака у вези са заштитом од пожара утврђених планом заштите од пожара општине Гацко.
Територијалном ватрогасном јединицом руководи старјешина територијалне ватрогасне јединице.
Формација и јачина ватрогасне јединице утврђена је планом заштите од пожара општине Гацко.

Техничка опремљеност ТПВЈ је следећа:

– навално ватрогасно возило марке „Волво“
– доставно ватрогасно возило „Камаз“
– теренско возило „Лада нива“.

Подијелите вијест