„Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica“ Gacko

NAZIV: „Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica“ Gacko ADRESA: Nemanjina 7 TEL: 059/472-351 Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica je posebna opštinska organizacija osnovana 2004. god. odlukom Skupštine opštine Gacko. Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica je opštinska organizacija od posebnog značaja za opštinu Gacko i ima status pravnog lica. Dežurna služba Vatrogasne jedinice je na raspolaganju 24 časa dnevno. Zadaci …

„Opšta zemljoradnička zadruga“ Gacko

NAZIV: „Opšta zemljoradnička zadruga“ Gacko ADRESA: Nemanjina 5 TEL/FAKS: 059/472-331, 065/361-491 Javljanjem potrebe za udruživanjem poljoprivrednih proizvođača u cilju njihove bolje informisanosti i pomoći u Gacku je 2. marta 2006. godine osnovana zemljoradnička zadruga. Zadruga svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja poljoprivrednih proizvođača i radi kao njihov servis na cijelom  području opštine Gacko i rješava …