Земљорадничка задруга “Гацко” : Обавјештење о годишњем ажурирању података

Из Земљорадничке задруге “Гацко” обавјештавају пољопривредне произвођаче који имају регистровано пољопривредно газдинство, на крајње рокове за редовно годишње ажурирање података о усјевима/засадима и сточном фонду у АПИФ-у, као и пријаве доприноса и противградне заштите у Пореској управи.

  • 10. март рок за противградну заштиту,
  • 31. март рок за пријаву доприноса,
  • 15. мај рок за ажурирање података у АПИФ-у.

За све додатне информације и помоћ при попуњавању образаца, можете се обратити у Задругу или путем телефона: 059/472-331.