Влада Републике Српске: Унапређење материјалног положаја бораца

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота, којима уплаћени стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година (Службени гласник Републике Српске број: 58/18).

Ради се о борцима који у смислу прописа о пензијско инвалидском осигурању не могу остварити право на старосну пензију јер не испуњавају прописане услове.

У складу са Одлуком, мјесечно новчано примање могу остварити борци којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца а који испуњавају следеће услове:

  • ако у моменту подношења захтјева имају навршених 65 година живота;
  • ако имају уплаћени стаж осигурања који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година (доказ од Фонда ПИО прибавља првостепени орган по службеној дужности);
  • ако не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући мјесечни борачки додатак (потребно тражити изјаву странке да не остварује друга примања, овјерену код надлежног општинског/градског органа, што не искључује обавезу органа да провјери ту чињеницу).

Захтјев за мјесечно новчано примање подноси се општинском/градском органу управе (у Општини Гацко канцеларија број 3), надлежном за борачко инвалидску заштиту по мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.

Мјесечно новчано примање износи 187,84 КМ а остварује се на начин и по поступку прописаном за остваривање мјесечних новчаних примања по Закону о правима, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске.

 

Подијелите вијест