Усвојена Информација о почетку школске године у Републици Српској

Влада Републике Српске усвојила је на 13. посебној сједници у Бањалуци, Информацију о почетку школске године и плану организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2).

Влада Републике Српске констатује да настава у школској 2020/2021. години почиње 01. септембра 2020. године у основним и средњим школама у Републици Српској.

У новој школској 2020/2021. години почетак наставе ће се организовати на сљедећи начин:

– наставни час траје 30 минута у основној школи и 20 минута у средњој школи,

– школски одмори трају не дуже од пет минута,

– у школама које раде само у првој смјени, организоваће се рад у двије смјене,

– свако одјељење које има више од 15 ученика дијелиће се на двије групе тако да професор разредне наставе / наставници држе часове прво за једну групу ученика, потом за другу групу,

– за замјену група потребно је планирати минимално 15 минута паузе,

– у школама са великим бројем ученика, које не могу организовати наставу за све ученике у двије смјене (без обзира на то што ће наставни час трајати 30 минута) могу се организовати часове и краћи од 30 минута, али не краћи од 20 минута.

– продужени боравак и јутарње чување организује се у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике Српске за групу од максимално 15 ученика.

Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод ће план организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2) доставити свим основним и средњим школама у Републици Српској.

Задужују се директори основних и средњих школа и ђачких домова у Републици Српској да организују наставу у складу са планом организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2). Задужује се Министарство финансија и Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједе додатна финансијска средства за расходе по основу кориштења роба и услуга (материјалне трошкове), за прво полугодиште школске 2020/2021. године за основне школе у износу од 2.336.000,00 КМ (584.000,00 КМ мјесечно), а за средње школе и ђачке домове износ од 1.076.000,00 КМ (269.000,00 КМ мјесечно), што укупно износи 3.412.000,00 КМ.

Мјере заштите ученика и наставника у школама ће се спроводити у складу са препорукама за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукам за ученике које је донио Институт за јавно здравство Републике Српске.

Налаже се директорима основних и средњих школа и ђачких домова у Републици Српској да спроводе мјере безбједности заштите здравља ученика и наставника и њихове сигурности у школи у складу са прописима којима се уређује област основног и средњег образовања и ученичког стандарда и у складу са препорукама Института за јавно здравство.

За спровођење овог Закључка задужени су Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод, основне и средње школе и ђачки домови.

Дјеца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађаће онлајн наставу. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате онлајн наставу, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године.

Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом.

Подијелите вијест