Усвојен преднацрт Регулационог плана “Лазарићи 1”

Јуче је у сали Скупштине општине Гацко усвојен преднацрт Регулационог плана “Лазарићи 1” и обављена стручна расправа на којој су присуствовали чланови Савјета плана и других организација за које је везана проблематика овог плана.

„Преднацрт је усвојен и биће објављен у виду Закључка на следећој скупштини. Након тога ће се вршити јавни увид у трајању од мјесец дана и његово усвајање, а везано за отварање нових радних зона стамбених јединица“, рекао је начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић.

Предметни простор се налази на око 1.5 км јужно од самог центра Гацка, уз стамбено насеље Бурак. Обухвата углавном неизграђен простор укупне површине 3.09 хектара. Носилац припреме Плана је Општинска управа Општине Гацко – Oдјељењe за просторно планирање и цивилну заштиту, а носилац израде плана је Урбис центар из Бањалуке.

Регулационим планом су дефинисани сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу и планско уређење простора који он обухвата, а период за који се план доноси је десет година.

Опширније у прилозима који слиједе.

ГРАФИЧКИ ДИО РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА (преднацрт)

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА (преднацрт)

ТЕКСТ РП (преднацрт)

Подијелите вијест