Упутство о начину и елементима израде буџета за 2014. годину

grb

Одјељење за привреду, финансије и друштвену дјелатност општине Гацко у складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), започело је активност на изради  буџета општине Гацко за 2014. годину.

У ову процедуру буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2014. годину како је предвиђено чланом 30., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, а које се налази у прилогу.

Подносиоци захтјева су буџетски корисници који се финансирају из буџета (члан 2. тачка 12. Закона о буџетском систему РС).

У циљу израде нацрта буџета општине Гацко сви буџетски корисници  су дужни да, примјеном члана 28., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финасирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за привреду, финансије и друштвену дјелатност  до 15.09.2014 године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвену дјелатност и електронски на mail:  nacogac@teil.net i racogac@teol.net

Упутство за припрему буџета општине Гацко за 2014. годину, са свим прилозима можете преузети са Web странице: www.gacko-rs.info.(ДОКУМЕНТИ)

За све додатне информације можете се обратити на телефон 059/471-273

Kонтакт особe: Веља Кртолица, Милана Говедарица, Рада Старовић и Драган Паповић.

 

Подијелите вијест