Унапређивање Стратегије комуникације у општини Гацко

Јуче је у кабинету Начелника одржан један од радних састанака на тему ”Комуникација у општини Гацко”.

Састанку су присуствовали начелник општине Гацко, Милан Радмиловић, представник ОСЦЕ-а Драган Рајић, начелници одјељења, предсједник СО-е као и службеник за информисање.

Разматрани су досадашњи кораци и постављен је структуиран оквир за унапређивање комуникације у нашој општини, те су планиране будуће активности.

Начелник општине, Милан Радмиловић, на састанку је формирао радну групу која ће у наредном периоду радити на дорађивању постојеће стратегије комуникације.

Идентификоване су добре праксе у неким општинама РС, које би могле послужити као добри примјери за побољшање стратегије комуникације у нашој општини.

Добра комуникација доприноси ефикасности рада Административне службе као цјелине и запослених, повећању мотивације, те доприноси бољим односима и разумијевању међу запосленим.

Изградња добре комуникације треба да побољша тимски рад, обезбиједи бољи проток информација, повећа отвореност и јавност рада и дјелотворније рјешавање проблема, укључујући ставове и мишљења грађана и јавности уопште.

Подијелите вијест