У припреми Правилник о додјели субвенција у привреди

Општинска управа општине Гацко намјерава у скорије вријеме покренути поступак додјеле субвенција у привреди. Оправданост додјеле подстицајних средстава произилази из намјере Општинске управе да подстакне предузетнички дух пружањем финансијске, стручне и других видова подршке, и да свим заинтересованим физичким и правним лицима са квалитетном пословном идејом пружи једнаку могућност приступа подстицајним средствима.

На тај начин доприносе побољшању животног стандарда, одрживог развоја и унапређењу постојећег стања у привреди наше општине, рекао је начелник, др Огњен Милинковић. Како је објаснио, подстицајна средства ће се додјељивати за производне, прерађивачке, занатске и остале услужне дјелатности при чему предност имају производни и дефицитарни облици пословне активности.

“Циљне групе су незапослена лица са евиденције бироа за запошљавање и запослени који имају намјеру да покрену властити бизнис са пребивалиштем на подручју Гацка, као и привредна друштва и предузетници који су регистровани на подручју општине. Средства су намијењена за субвенционисање трошкова покретања сопствене пословне дјелатности, запошљавања нових радника као и за набавку основних средстава која се користе искључиво у производне сврхе. Појединачни износи средстава, услови, критеријуми бодовања, поступак додјеле и контроле, биће дефинисани Правилником о условима и начинима кориштења подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко, који је у завршној фази”, рекао је Милинковић.

У наредном периоду, у плану је редовна додјела субвенција на годишњем нивоу на основу пројектних приједлога и у том правцу као велико искуство послужиће тренутно провођење пројекта Импакт инкубатор пословних идеја у сарадњи Инвестицијске фондације ИМПАКТ и Општине Гацко.

Објављивању Правилника ће претходити састанак са привредницима наше општине, који могу дати конструктиван допринос у погледу његовог квалитета, у смислу сугестија, мишљења и идеја које долазе непосредно са терена.

Из Општинске управе позивају привреднике да се одазову на поменути састанак, о чијем термину одржавања ће бити благовремено обавијештени.