СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко: Конкурс за упис у програме средње стручног образовања одраслих

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић„ Гацко расписује конкурс за упис полазника образовања одраслих у програме за средње стручно образовање, преквалификацију и доквалификацију.

Као полазник образовања одраслих може се уписати лице старије од 18  година, које је завршило основну школу, а да при том нема статус ученика или студента. Образовањем одраслих омогућено је стицање првог занимања, доквалификације и преквалификације.

Полазници се могу уписати у један од следећих програма образовања одраслих , преквалификације и доквалификације:

  1. Струка: Економија, право и трговина:

         –занимање : Економски техничар, IV степен стручности 15 полазника;

  1. Струка: Машинство и обрада метала:

        –занимање: Машински техничар, IV степен стручности15 полазника.

Програми образовања одраслих изводит ће се у складу са наставним планом и програмом за средње стручно техничко  образовање. Извођење програма за стицање средње стручне спреме одраслих траје колико и извођење програма за образовање редовних ученика (четири школске године ). Извођење програма преквалификације траје најмање шест (6) мјесеци.

Трошкове образовања сносе полазници програма одраслих. Са сваким уписаним полазником потписаће се појединачни уговори о износу  трошкова образовања.

Пријаве на конкурс могу се поднијети до 10. октобра 2013 године. Пријаве се подносе у Секретаријату  ЈУ СШЦ „Перо Слијепчевић „ Гацко у времену од 09 – 14 сати.

Уз пријаву (попуњава се код организатора образовања) полазник прилаже: –

– Доказ о претходно стеченом образовању (основној школи), разреду средње школе (ако се полазник уписује у програм преквалификације прилаже свједочанства о завршеним разредима средње школе),

Родни лист,

Увјерење о држављанству.