Скупштинa општине Гацко: Усвојен приједлог буџета општине Гацко за 2021. годину

На трећем редовном засједању Скупштине општине Гацко усвојен је приједлог буџета општине Гацко за 2021. годину са 10 гласова „за” и 6 „уздржаних”.

Замјеник начелника општине Гацко, Синиша Мандић, у име предлагача упознао је јавност са структуром приједлога буџета по питању структуре средстава и структуре потрошње.

Како је у образложењу истакао замјеник начелника, Приједлог буџета општине Гацко за 2021. годину планиран у износу од 13.879.000 КМ, а рађен је на бази процјењивих параметара развоја, цјелокупне економске ситуације и препорука датих у документу оквирног буџета за 2021 – 2023. годину.

Структуру средстава чине: порески приходи који износе 4.820.500 КМ и непорески приходи 6.856.000 КМ, трансфери између или унутар јединица власти у износу од 271.300 КМ, примици од финансијске имовине 60.000 КМ, примици од нефинансијске имовине износи 10.000 КМ, примици од задужења који износе 1.150.000 КМ и остали примици који износе 77.892 КМ као и расподјела суфицита из ранијих година у износу од 633.308 КМ.

Буџетска потрошња код већине буџетских корисника планирана је у нешто већем обиму, а на основу извјесних трошкова и издатака који се очекују у 2021. години.

На бази пројектованих буџетских средстава за 2021. годину, планирана је буџетска потрошња у износу 13.879.000 КМ, а од тога буџетски расходи 10.062.420 КМ.

Предсједник скупштине општине Гацко, Рајко Паповић истакао је да је Буџет општине Гацко стабилизирајући, уједно и подстицајни и развојни.

„Овај буџет је за око 1 милион и 100 хиљада већи у односу на прошлу годину, али је оптерећен дуговима из претходних година, посебно када су у питању лични дохоци. Новембарска и децембарска плата од прошле године су ушле у овај буџет”, потврдио је Паповић.

На исти начин усвојена је и Одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2021. годину – 10 одборника је било „за”, а 6 „уздржаних”.

Подијелите вијест