Скупштина општине Гацко: Усвојен буџет за 2020. годину

На редовном 22. засједању Скупштине општине Гацко, одржаном у петак 27. децембра, усвојен је Буџет општине Гацко за 2020. годину.

Како је у образложењу истакао начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко, Драган Паповић, буџет за наредну годину планиран је у износу од 12.094.000 КМ. Укупни приходи су планирани у износу од 10.547.000 KM, што је за 4,38 % више у односу на буџет из претходне године. Приходи од пореза планирани су у износу од 4.717.500 КМ, односно 4,43% више у односу на претходну годину. Повећање се углавном односи по основу индиректних пореза, који су планирани у износу од 3.680.000 КМ. Непорески приходи буџетом за 2020. годину планирани су у износу од 5.558.000 КМ. Најзначајнији непорески приходи су они од концесионе накнаде (рента), који су планирани у износу од 4.870.000 КМ, што представља повећање од 120.000 КМ у односу на буџет за претходну годину. Ово повећање, како стоји у образложењу, планирано је јер је концесионар РиТЕ Гацко у 2019. години прошао капитални ремонт због чега није радио дуже од 60 дана, а такав застој неће постојати у 2020. години.

Грантови су планирани у износу од 51.500 КМ. Наиме, општина Гацко ће добити грант средства од УНДП за пројекте у области туризма. Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 140.000 КМ. То су средства планирана од продаје градског грађевинског земљишта која се планирају реализовати у току 2020. године. Кабинет начелника општине води разговоре на ову тему.

Расподјела суфицита из ранијих година износи 1.281.000 КМ односи се на кредитно задужење, јер је дио средстава намјенски потрошен за изградњу и прибављање зграда и објеката у 2019. години.

На бази пројектованих буџетских средстава планирана је и потрошња са следећом структуром: текући расходи 8.734.840 КМ, трансфери унутар јединица власти 43.500 КМ, буџетска резерва 200.000 КМ, буџетски расходи 8.978.340 КМ, издаци за нефинансијску имовину 2.518,050 КМ, издаци за отплату дугова 551.610 КМ, те остали издаци 46.000 КМ. Испоштоване су све препоруке Министарства финансија које су се, између осталог, односиле на смањење расхода за лична примања за износ од 49.780 КМ, те расхода по основу коришћења роба и услуга и друго.

Одборници опозиције и овај приједлог буџета оцијенили су као потрошачки, па није добио њихову подршку.

На исти начин усвојена је и Одлука о извршењу буџета општине за 2020. годину – 10 одборника је било “за”, а 8 “против”.

Усвојен је Извјештај о стању културе на подручју општине Гацко. Истакнуто је да ће Општинска управа у наредном периоду покренути израду Стратегије културе, која ће бити основ за дјеловање у наредним годинама.

Већином гласова усвојен је и приједлог Програма коришћења средстава Концесионе накнаде за коришћење електро – енергетских објеката остварених по основу закона о концесијама за 2020. годину. У образложењу стоји да је концесиона накнада планирана у износу од 4.930.000 КМ. Ова средства планирају се утрошити на отплату ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције у износу од 649.320 КМ, док се 1.010.000 КМ планира издвојити за изградњу примарних и инфраструктурних објеката.

Са 13 гласова “за” и 4 “уздржана”, усвојен је приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2020. годину. Према овом плану, 40.000 КМ ће се утрошити за набавку 32 комплета униформи за оперативни дио ватрогасне једнинице, а на основу Правилника о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца.

Потребну већину гласова добио је и приједлог Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2020. годину, у износу од 48.152,30 КМ.

Усвојен је и Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, који је планиран у износу од 369.150,65 КМ.

Током засједања усвојен је и приједлог Плана коришћења јавних површина за идућу годину.

Усвојена је Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Гацко, за кредитирање пројеката капиталних инвестиција из области грађења објеката и инфраструктуре у општини Гацко, у износу од 4.000.000,00 КМ. Рок отплате кредита је 8 година, са грејс периодом од 6 мјесеци. Замјеник начелника, Радоица Антуновић, рекао је да ће новац бити утрошен на важније инфраструктурне пројекте, међу којима је пројекат изградње водовода у МЗ Брљево, као и пројекат доградње зграде Дјечијег вртића.

Углавном без дискусије, усвојени су Приједлог програма рада Скупштине општине Гацко за 2020. годину, Нацрт урбанистичког плана Автовац, приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2020. години,  приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2020. години, као и приједлог Одлуке о издавању у закуп пословних зграда, пословних просторија и гаража у власништву општине.

Ријешено је неколико питања из области имовинско – правних односа. Одборничких питања није било.

Подијелите вијест