Сaoпштење из Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко: Одлука о радном времену

Из Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко обавјештавају правна лица и предузетнике који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност да је нова Одлука о радном времену, донешена на последњем скупштинском засједању, ступила на снагу 28.06.2022. године.

Новом Одлуком утврђено је радно вријеме на подручју Општине Гацко и то:

  • радно вријеме субјеката из Одлуке одређује се радним даном у времену од 07 – 21 у зимском периоду и од 07 – 22 у љетном периоду, с тим радно вријеме не може трајати краће од 8 часова.
  • радно вријеме за субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и тјестенине од 00.00 – 24.00 часа а у времену од 00.00 – 06.00 часова само шалтерска продаја.
  • Од 00.00 – 24.00 часа могу да раде трговине на мало типа драгстор, трговине на аутобуским станицама и трговине на бензинским пумпним станицама.
  • радно вријеме рођендаоница, играоница, забавних салона и игара на срећу организује се у времену од 07 – 22 часа.
  • недељом  могу да раде трговине које се баве прометом прехрамбених производа у времену од 08.00 – 13.00 часова и апотеке у времену од  00 -14.00 часова.

Изузетно недељом, у времену од 13 односно 14 до 20 часова часова може да ради једна радња и једна апотека као дежурна коју одреди Одјељење за привреду финансије и друштвене дјалатности.

Новина коју доноси нова Одлука о радном времену  је рад недељом од 08 до 13 часова с тим да недељом може да ради једна  радња која је регистрована за промет прехрамбених производа у времену од 13 до 20 часова. Која радња и апотека ће радити у времену од 13 односно 14  до 20 часова као дежурна одредиће Одјељење за привреду финансије и друштвене дјалатности.

Сви заинтересовани субјекти који желе да организују рад недељом од 13 до 20 часова могу се јавити на jelenalazeticsp@gmail.com или у канцеларију бр. 17 Општина Гацко, како би надлежно Одјељење могло направити распоред дежурних продавница за наредни период.

Непоштовање радног времена биће санкционисано у складу Одлуком гдје су педвиђене новчане казне од 1.000  – 3.000 КМ за правна лица, 500 -1.500 КМ за одговорна лица и   300 – 1.000 КМ за предузетника.

Из Одјељења за инспекцијске послове апелују на привредне субјекте да поштују Одлуку о радном времену. Инспекцијски органи ће у наредном периоду вршити појачан инспекцијски надзор.