Рудник и Термоелектрана Гацко: Настављен позитиван тренд рада

У априлу мјесецу Термоелектрана Гацко произвела је 137.469 MWh електричне енергије. План производње је остварен са 92,9 % у односу на план предвиђен билансом.

Блок Термоелектране већ дужи период ради стабилно, без већих техничких проблема и са дугим временским интервалима између застоја. Резултат таквог рада се очитао у претходној 2020. години у којој је Термоелектрана провела на мрежи 7 885 радних сати, што је уједно и година рекорда по броју сати проведених на мрежи од пуштања у рад РиТе Гацко, 9. фебруара 1983. године. У електроенергетски систем у истој години је испоручено 1638,02 GWh електричне енергије што је 32,2 % од укупне производње електричне енергије у систему ЕРС.

У прва четири мјесеца 2021. године у РиТЕ Гацко је произведено 556.768 MWh што је уједно и остварење плана производње од 97,3 %.

ЗАВРШНА ФАЗА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА ЗА РЕДОВНИ ГОДИШЊИ РЕМОНТ

Ремонт постројења и погона блока термоелектране Гацко у 2021. години почеће 22.05.2021. године и трајаће 40 календарских дана.

Планом за 2021.годину који је усвојен од стране Управе Зависног предузећа „Рудник и термоелектрана Гацко“ и Управе Мјешовитог холдинга „Електроприведа Републике Српске“ Требиње, обухваћен је велики број активности на турбини, генератору, котловском постројењу, расхладном систему (расхладни торањ) кондезатору, као и на осталим помоћним постројењима.

Циљ извођења свих радова је повећање поузданости рада блока Термоелектране Гацко и смањен број непланираних застоја блока.

ДЈЕЛОТВОРАН РАД И У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

Ови резултати су остварени у ванредним условима изазваним пандемијом корона вируса. Процес рада се организује у складу са ванредним мјерама уведеним од стране Републичког штаба за ванредне ситуације и одлукама донесеним од стране Управе и Кризног штаба РиТЕ Гацко.

Процес производње је организован тако да на посао долазе искључиво радници који су неопходни да би се производни процес одвијао несметано. Дио радника, којима радне обавезе то дозвољавају, упућен је на рад од куће.

Радници предузећа поштују све предложене мјере, а радни и производни процес у новонасталим условима, одвија се несметано тако да можемо констатовати да се и поред свега остварују добри пословни резултати, наводи се у извјештају о резултатима пословања РиТе Гацко.