Републички штаб за ванредне ситуације: Мјере продужене до 12. октобра

Републички штаб за ванредне ситуације донио je на 56. сједници у Бањалуци, Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, којим су продужене све превентивне мјере до 12. октобра 2020. године.

Закључком је прецизније нормирано да се забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична организована окупљања.

Угоститељски објекти, биоскопи, позоришта, музеји и слично дужни су да организују свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце. Овим је прецизирано да се ограничење јавног окупљања у групама већим од 50 лица не односи на рад угоститељских објеката, односно број лица која ће моћи да бораве у угоститељским објектима зависиће од површине објекта. 

С тим циљем, уводи се обавеза угоститеља и пружаоца услуга у области културе и умјетности (музеја, биоскопа, позоришта и слично) да на улазу у објекат постави обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину. Облик и садржај обавјештења дефинисаће ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

Такође, осим досадашањег надзора од стране Републичке управе за инспекцијске послове и Комуналне полиције, надзор над спровођењем овог закључка вршиће и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

У наставку прилажемо текст Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19), који је данас донесен на 56. сједници Републичког штаба за ванредне ситуације.

У циљу превенције ширења вируса  корона SARS – Co V-2  и COVID – 19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 12.10.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична организована окупљања.

До 12 октобра ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.

Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

До 12. октобра дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

Субјекти који обављају регистровану дјелатносту дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.

Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске” са посебним пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске”.

Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:

1) на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе, Комунална полиција.

Јединице локалне самоуправе дужне су да своје акте усагласе са овим закључком, а у случају погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу  рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене  овим закључком.

Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID – 19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID – 19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20) се примјењују уз овај закључак.

Овим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској, брoj: 55-1/20 од 14.09.2020. године.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Подијелите вијест