Регулаторна комисија за енергетику РС – обавјештење за јавност

Регулаторна комисија за енергетику РС (у даљем тексту Регулаторна комисија) је на 82. редовној сједници одржаној 10.04.2014. године у Требињу, утврдила Нацрт дозволе за изградњу мале хидроелектране „Јабушница С-Ј-З“, по захтјеву подносиоца „Хидроенерџи“ д.о.о. Гацко.

У поступнку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Гацку, дана 25.04.2014. године, у просторијама Скупштине општине Гацко, улица Солунских добровољаца бр. 2, са почетком у 10:00 сати.

Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba, као и на огласној табли општине Гацко. Општа расправа отворена је за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе непосредно на самој расправи.

Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе у писаној форми на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе, треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.

Коментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјев за стицање статуса умјешача могу се доставити путем поште на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Српска број 2, 89101 Требиње; факсом на број 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 28.04.2014. године.

Подијелите вијест