Расписан Конкурс за додјелу стипендија за школску 2023/2024. годину

Начелник Општине Гацко расписује Конкурс за додјелу стипендија за школску 2023/2024. годину.

Редовни студенти II, III, IV, V, и VI године студија, апсолвенти, студенти мастер студија и студенти прве године студија који су завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, а први пут уписују прву годину студија, који имају стално мјесто пребивалишта у општини Гацко, имају право да поднесу захтјев Општини Гацко за додјелу стипендије, уколико то право нису остварили на други начин.

Уз захтјев студенти су дужни приложити:

  • Увјерење о редовном школовању;
  • Увјерење о сталном мјесту пребивалишта;
  • Изјаву да није корисник стипендије (кредита) одобреног од стране другог правног лица;
  • Kyћнy листу.

Потребно је приложити и доказе који се односе на следеће категорије:

  • Доказ о статусу дјеце погинулих бораца, дјеце умрлих бораца или дјеце ратних војних инвалида I – IV категорије инвалидности и дјеце без једног или оба родитеља;
  • Доказе о приходима породичног домаћинства (Увјерење о просјеку плата, потврда са Бироа за запошљавање или последњи чек од пензије (у зависности од статуса наведених чланова породичног домаћинства);
  • Увјерење о просјеку оцјена у току досадашњег школовања.

Накнадно предати и непотпуни Захтјеви нeћe бити разматрани.

Захтјев са документацијом доставити на протокол (канцеларија број 1) Општине Гацко. За све додатне информације по овом питању контактирати надлежног референта (065/769-452).

Конкурс је отворен до 14.02.2024. године.