Информација о текућим радовима на подручју општине Гацко

У току су радови на изградњи јавне расвјете у МЗ Степен и насељено мјесто Автовац – друга фаза. Радове изводи предузеће “Тара” д.о.о Требиње, у вриједности од 63.765,00 КМ које финансира Општина Гацко. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, радови у Автовцу 90% су урађени, а остатак и комплетни радови на Степену настављају се по добијању смјерница и сагласности на извођење радова од предузећа ЈП “Путеви” Бања Лука, с обзиром да се дио радова изводи у путном појасу.

У овој години, Општина Гацко потписала је уговор и за одржавање јавне расвјете на подручју општине. Вриједност уговора је око 42 хиљаде марака, а извођач радова је предузеће “Тара”. У оквиру редовног одржавања расвјете, на подручју општине Гацко замијењено је око 200 халогених, живиних и натријум сијалица и постављено 14 комплета свјетиљки на расвјетним стубовима у урбаном и руралном подручју наше општине.

Велики проблем одржавања расвјете праве стара и дотрајала опрема, па је и ове године одвојен дио средстава предвиђених за одржавање расвјете, у сврху замјене постојећих расвјетних тијела ЛЕД панелима. На подручју града до сада је замијењено 26 потојећих расвјетних тијела ЛЕД панелима. Од средстава предвиђених за одржавање јавне расвјете у 2019. години, остало је да се замијени још 17 ЛЕД панела.

Ове године Општина Гацко је активно учествовала у пројекту који организује Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини – УНДП, из области енергетске ефикасности у оквиру пројекта “Зелени економски развој – GED – Green Economic Development”, који подразумјева замјену класичних сијалица ЛЕД сијалицама. На овај начин се постижу уштеде у новцу и утрошеној електричној енергији, продужава се животни вијек уличних свјетиљки, смањују се трошкови одржавања и емисија угљен диоксида. Општина Гацко је ушла у ужи избор у одабиру пројеката који би 50% финансирала општина Гацко, а 50% УНДП.

“У случају да пројекат Општине Гацко буде изабран, на подручју цијелог урбаног дијела града биле би замјењене постојеће свјетиљке ЛЕД расвјетом. У случају да не прође овај пројекат и следеће године дио постојеће расвјете биће замијењен ЛЕД расвјетом, колико то финансије буду дозвољавале” – рекао је Зеленовић.

Спортска дворана и доградња водоводног система у Придворици

Радови на изградњи спортске дворане одвијају се у складу са достављеном динамиком извођача, рекао је Зеленовић. Након израде изравнавајућег слоја – подлоге од бетона која се завршава данас, слиједи транспорт и уградња монтажних елемената већ припремљене конструкције (темељне стопе, асеизмичке греде, вишеетажни стубови, ригле и кровни носачи), након чега се објекат затвара фабричким панелима.

Радови на доградњи водоводног система због временских прилика и одлуком Надзорног органа на захтјев извођача привремено су обустављени и настављени у погодно вријеме, а крајњи рок за извођење свих радова је 31.07.2019. године.

Постоје још три уговора који ће се проводити када дозволе услови рада (Грачаница, улица поред канала Беротина и приступни пут за насеље Ривина), као и уговор за изградњу путева и прикључака у селу Нови Дулићи.