Пројект “Рад полиције у заједници“

У склопу пројекта “Рад полиције у заједници“, а на иницијативу Полицијске станице Гацко, у сали СО Гацко одржан је састанак Форума за безбједност грађана на тему “Превентивно дјеловање на спречавању и сузбијању малољетничке деликвенције“.
Анализирана су четири догађаја, идентификована од Полицијске станице Гацко.
Чланови форума донијели су закључке са конкретним мјерама и задацима, као и роковима извршења задатака.
У ОШ “Свети Сава“ и СШЦ “Перо Слијепчевић“ ће се у наредних мјесец дана предузети мјере на идентификовању разреда у којима би било потребно одржавати родитељске састанке уз присуство Полицијске станице и Центра за социјални рад.
На тим састанцима родитељи ће бити упознати са безбједносним догађајима у и око школе, те њиховом улогом у превенцији непримјереног понашања дјеце.
У договору са директорима школа планиране су посјете изабраним разредима и мјере ће се предузимати по потреби. То ће бити стални задатак у школској години.
Припадници полиције ће снимити  стање паркинг простора испред школа и сачинити информацију са приједлогом мјера за уклањање уочених негативности и добијене информације доставити  надлежним општинским органима.
Сједници су присуствовали: представници Полицијске станице, Општине Гацко, Центра за социјални рад, Центра развојних иницијатива, Директори ОШ и СШЦ и представници Медија.

Подијелите вијест