Приједлог за додјелу Општинских награда и признања

grb

Одлуком Скупштине општине Гацко о установљавању и додјели Општинских награда и признања, установљене су награде и признања које се додјељују поводом славе општине, 23. јуна. (Тројичин дан)

  1. Повеља општине Гацко,
  1. Плакета Свете Тројице.

Комисија за награда и признања Скупштине општине Гацко позива заинтересоване да се јаве на оглас о додјели награда и признања.

Награде и признања у складу са поменутом Одлуком могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама, мјесним заједницама, удружењима грађана и другим субјектима.

Право предлагања кандидата за признања имају правна и физичка лица са сједиштем у Гацку, односно пребивалиште на територији општине Гацко.

Предлагачи су дужни своје приједлоге за Општинске награде и признања доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине Гацко најкасније до 31. маја.

Приједлог мора да садржи податке о кандидату, овјерен записник са састанка уколико је приједлог упутило правно лице, образложење приједлога са аспекта оправданости, односно разлозима додјеле у складу са прописаним критеријумима.

Приједлог за додјелу  утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине Гацко и доставља га у писаној форми Скупштине општине на разматрање.

Одлука о додјели награда и признања општине Гацко доноси се на сједници Скупштине општине Гацко, а свечано ће се уручити поводом славе општине.

Подијелите вијест