Oбразац пријаве за учешће на конкурсу за избор и именовање Секретара СО-е Гацко

Скупштина општина Гацко  је расписала Јавни конкурс за избор и именовање Секретара скупштине општине Гацко, број 01-022-143/21 од 25.02.2021. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске  број 20/21, од 10.03.2021. године и у дневном листу „Глас Српске“ дана 03.03.2021. године.

Сагласно одредбама члана 13. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“ број 42/17) пријава за учешће на Јавном конкурсу се подноси на прописаном обрасцу, који се може преузети ОВДЈЕ.