Прелиминарна ранг листа за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2023. годину

Општина Гацко расписала је Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2023. годину.

По окончању Јавног позива Комисија која је именована од стране начелника обавила је разговор са свим заинтересованим кандидатима који су се пријавили на Јавни позив.

На основу провјере и оцјене пристиглих пријава, као и разговора са потенцијалним кандидатима утврђена је Прелиминарна ранг листа коју можете погледати ОВДЈЕ.

На Прелиминарну ранг листу апликанти имају право приговора у року од 8 дана од дана објаве листе. Приговор се изјављује Комисији за провођење поступка додјеле подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко за 2023. годину.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији бр. 17 Општинске управе или на број телефона 059/471-329.