Прелиминарна ранг листа за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2022. годину

Општина Гацко расписала је Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2022. годину.

По окончању Јавног позива Комисија која је именована од стране Начелника обавила је разговор са свим заинтересованим кандидатима који су се пријавили на Јавни позив.

На основу провјере и оцјене пристиглих пријава, као и разговора са потенцијалним кандидатима утврђена је Прелиминарна ранг листа коју можете погледати ОВДЈЕ.

Јавним позивом за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2022. годину планирана су подстицајна средства у износу од 100.000 КМ, а укупно је поднесено осам захтјева по којима је остварено право на подстицаје у износу од 51.000 КМ.

Подсјећамо, додјела подстицајних средстава има за циљ да осигура унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности, подршку развоја предузетништва са акцентом на женско предузетништво, повећање броја запослених, технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора те побољшање животног стандарда и одрживог привредног развоја на подручју општине Гацко.